Kako se podati na pot espeja in preživeti

Kako se podati na pot espeja in preživeti

12. 08. 2014

Vir in informacije: Finance, 16. 7. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Lana Dakić, Teja Grapulin, Karel Lipnik

Novosti in pasti, ki prežijo na vas, če stopate po poti samostojnega podjetnika.

Uporabne informacije za tiste, ki se lotevate novega posla in boste postali samostojni podjetnik:

Višja meja za pavšalno obdavčitev

1. Dobra novica za espeje je, da se s prihodnjim letom meja za pavšalno obdavčitev s 50 zvišuje na sto tisoč evrov prihodkov na leto. Hkrati se znižuje tudi davčna osnova, ki bo po novem petina prihodkov, in ne več 30 odstotkov kot do zdaj. Pogoj za pavšalno obdavčitev nad 50 tisoč evrov letnih prihodkov je, da sta nosilec zasebne dejavnosti ali lastnik družbe v svojih poslovnih subjektih tudi obvezno socialno zavarovana za poln delovni čas ali pa zaposlujeta vsaj eno polno zaposleno osebo.

Za pavšal se navadno odločajo espeji, ki imajo malo stroškov, denimo računovodje, svetovalci, revizorji, programerji. S pavšalom dobijo podjetniki možnost izbire enostavnejšega sistema obdavčitve tudi po tem, ko prerastejo dopolnilno dejavnost ali se odločijo za zaposlovanje drugih oseb.

Zasebniki pavšalisti vodijo le poenostavljene evidence - knjigo izdanih računov in register osnovnih sredstev. Tisti, ki so še zavezanci za DDV, vodijo še evidenco prejetih računov, na podlagi katere uveljavljajo vstopni DDV. Pravne osebe pa kot pavšalisti vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, še vedno izdelujejo računovodska poročila in podatke sporočajo AJPES. Enostavnejši je le obračun davka od dohodkov pravnih oseb, saj ni treba navajati vrst odhodkov.

Vsaj 400 evrov fiksnih stroškov espeja

2. Osnovni stroški za espeje so visoki; če bi radi dostojno živeli, potrebujete na mesec dva tisoč evrov prihodkov. Podjetnik, ki šele začenja, mora tako ustvariti vsaj 400 evrov na mesec, samo da pokrije osnovne stroške poslovanja. Večina tega zneska so minimalne dajatve državi, ki jih mora podjetnik plačati ne glede na ustvarjeni dohodek.

K fiksnim stroškom sodijo tudi stroški vodenja TRR, ki so nekajkrat višji kot pri fizični osebi (kako se temu deloma izogniti, je pojasnjeno v peti točki), in stroški računovodskih storitev - razen če ste normiranec in niste zavezanec za DDV, kjer se samo oddaja davčni obračun. Spomniti velja še na druge zagonske stroške, denimo najem prostora, nakup opreme in podobno, pa tudi na ugodnost pri prvem odpiranju espeja, ko lahko uveljavite olajšavo za pokojninsko zavarovanje, in sicer 50-odstotno oprostitev plačila prispevkov. Preostali, variabilni stroški so odvisni od podjetnika in njegovega posla - torej prevoz, malica, poslovni prostori, internet, telefon, postavitev spletne strani...

Hitreje v izvršbe

3. Ne mislite, da se vas bo davčna uprava usmilila, če ste redni plačnik in boste enkrat zamudili s plačilom davka. Durs bo ob najmanjši zamudi, četudi gre za majhne zneske, sprožil izvršbo. Kot pojasnjujejo na davčni upravi, sistem takšno izvršbo izvede samodejno in za vse veljajo ista pravila. Pred izvršbo pošljejo opomin. Težava za podjetnika je, da takšna izvršba pomeni slabšo boniteto in poslovnim subjektom onemogoča sodelovanje na javnih razpisih. So pa na Dursu v sistem vgradili varovalke, ki takrat, ko zavezanec pozabi vplačati kakšen cent ali dva obresti po prejetem opominu, takoj z zapadlostjo nove terjatve zavezanca ne doletijo posledice davčne izvršbe.

Tako davčna kot carinska uprava sklep o izvršbi pošljeta vsem bankam, pri katerih ima dolžnik odprt račun. To za dolžnika pomeni dodatne stroške (poleg stroška za sklep v znesku 25 evrov na denarne prejemke), saj vse banke zaračunajo obdelavo sklepa ne glede na to, katera ga izvrši. Durs s tem, ko pošlje sklep na vse banke, kjer ima dolžnik odprt račun, zgolj upošteva zakonodajo. Da bi zavezancem povzročili čim nižje stroške, vse obveznosti istega zavezanca, iz katerih je nastal dolg, združijo v seznam izvršilnih naslovov in izdajo en sam sklep za vse dolgove.

Prva dražba, 30-odstotni popust

So pa novosti pri javnih dražbah nepremičnin v postopkih izvršbe. Po novem bodo nepremičnine šle na prvo javno dražbo s 30-odstotnim popustom, in ne več po stoodstotni ugotovljeni vrednosti sodnega cenilca. Do zdaj so bile namreč prve dražbe uspešne le v okoli petih odstotkih primerov. Na drugi dražbi se, kot do zdaj, nepremičnina ne bo smela prodajati za manj kot 50 odstotkov ugotovljene vrednosti, a to dražbo bo po novem sodišče razpisalo na predlog upnika, ne samodejno. Tretja dražba se odpravi, zato sodišče po neuspešni drugi dražbi ustavi izvršbo.

Česa ne tlačite v davčni obračun

4. Espeji, ki niso pavšalisti, torej ne uveljavljajo normiranih stroškov, si, da bi si znižali davčno osnovo, med letom zbirajo stroške. In prav v tem nabiranju stroškov marsikdo pade v skušnjavo, da vodi tudi neobstoječe stroške. Kot pravijo davčni svetovalci, je ena najpogostejših praks zniževanja osnove pisanje potnih nalogov. Številni konec leta, ko ugotovijo, da nimajo dovolj stroškov, pišejo naloge za nazaj. Kar je seveda nezakonito, in če davkarjem ne boste znali argumentirati svojih poti, boste kaznovani in še brez stroškov boste ostali.

Kdaj osebni/poslovni račun

5. Podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo za poslovanje zaradi davčnega postopka odpreti ločen račun. Kar pa ne pomeni, da mora biti ta račun posloven, lahko je tudi »navaden« račun za fizične osebe (zadnji je tudi cenejši). Ločen poslovni račun potrebujete, če je za poslovanje odločilnega pomena, da je TRR viden. Podjetniki, ki so odprli osebni TRR namesto poslovnega, namreč nimajo javno objavljenega podatka o svojem TRR (AJPES lahko objavi le poslovne), zaradi česar imajo lahko težave pri poslovanju. Vaš morebitni upnik, denimo, da je to podjetje, od katerega želite kupiti pisarniški material, želi preveriti, ali je vaš TRR odprt ali blokiran. To lahko vidi na AJPES. Če tega ne bo mogel preveriti, skoraj gotovo z vami ne bo želel poslovati, saj ga bo skrbelo za plačilo.

Prvi mesec brez bolniške

6. Če boste večino prihodkov ustvarili pri enem naročniku, se poskusite že pri sklepanju pogodbe dogovoriti za pavšal. Tako boste dobili vsaj nekaj prihodka tudi, ko zbolite. Espe namreč v primeru bolezni ne dobi nobenega nadomestila za bolniško odsotnost prvih 30 delovnih dni. Po tem obdobju mu zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje prispevke, akontacijo dohodnine ter izplačuje neto bolniško nadomestilo. A pozor - minimalni prispevki pomenijo tudi minimalno bolniško nadomestilo. Espe lahko sklene tudi dodatna komercialna zavarovanja, denimo nezgodno in podobna. Zavarovalnica vam tako izplača nadomestilo za čas, ko ste v bolnišnici ali v zdravilišču okrevate zaradi bolezni oziroma poškodbe, ali ko ste bolniško odsotni.

Namesto subvencij podpore

7. Subvencij za samozaposlitev, ki so se do začetka tega leta izplačevale v višini pet tisoč evrov, od letos ni več. Namesto tega se izvaja le program Podjetno v svet podjetništva, ki pa je namenjen predvsem mladim do 35. leta in z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe - torej odpadejo praktično vsi fiktivno vpisani študenti, ki bodo izgubili status in še ne bodo diplomirali. V sklopu tega programa se mladi zaposlijo za minimalno plačo za štiri mesece, v tem času pa pridobijo veščine, razvijejo poslovno idejo, pripravijo poslovni načrt. Prihodnje leto bodo ta program dopolnili s sofinanciranjem - denimo finančno podporo v obliki nepovratnih ali povratnih sredstev, olajšavami, vračili in podobno. Koliko denarja bo predvidenega za finančne podpore, še ni znano.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj