Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Ptuj

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Ptuj

12. 08. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 8. 8. 2014, Stran: 1817

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor za opravljanje poslovne ali kulturne dejavnosti, ki se nahaja na Mestnem trgu 4, Ptuj. Poslovni prostor se nahaja pritličju poslovno stanovanjske stavbe. Površina poslovnega prostora je 174,10 m2.

Izhodiščna najemnina znaša 1131,65 EUR mesečno.

Poslovni prostor se oddajo v najem za določen čas 5 let.

Razpisnik: Mestna občina Ptuj

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno 25. 8. 2014, do vključno 12. ure.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini enomesečne izhodiščne najemnine.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, Tel: (02) 748-29-66, Kontaktni osebi: Asja Stropnik Paternost in Mojca Rihtarič.

Ogled je možen na podlagi predhodnega dogovora.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj