Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2014

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2014

12. 08. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 8. 8. 2014, Stran: 1799

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,

E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 118.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 90.000 EUR,

b) za ukrep B v predvideni višini 8.000 EUR,

c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR,

e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo vloge je 23. 9. 2014.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, Tel: (07) 49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni, od 8. do 11. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: http://www.krsko.si/, v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj