Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programa »Delovna vključenost starejših oseb«

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programa »Delovna vključenost starejših oseb«

25. 07. 2014

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 21. 7. 2014, http://www.ess.gov.si/

Predmet javnega povabila: Zavod RS za zaposlovanje objavlja Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Delovna vključenost starejših oseb«, ki zajema spodbudo za zaposlitev določenih skupin brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa »Delovna vključenost starejših oseb« na podlagi vključevanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirano zaposlitev.

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja in povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Dodana vrednost programa je ponovna vključitev oseb v delovno okolje, zmanjšanje socialne izključenosti in revščine, prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Cilj javnega povabila:

  • omogočiti 760 zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje vsaj dvanajst (12) mesecev in polni delovni čas (tj. 40 ur tedensko) ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti,
  • v projekte v okviru programa subvencionirati vsaj 55 % zaposlitev žensk,
  • ohraniti vsaj 30 % delovnih mest dvanajst (12) mesecev po zaključku subvencionirane zaposlitve.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Delovna vključenost starejših oseb« lahko odda delodajalec, registriran kot pravna ali fizična oseba za opravljanje dejavnosti ter kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne skupine, za neprekinjeno obdobje najmanj dvanajst (12) mesecev in za polni delovni čas 40 ur tedensko, oziroma sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Za program »Delovna vključenost starejših oseb« je v letu 2014 namenjenih skupaj 3.800.000,00 EUR sredstev.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2014. Zaprtje javnega povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba, pri kateri lahko delodajalci dobijo dodatne informacije, je Martina Stanonik. Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Zavoda najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

Kontaktne osebe za dodatne informacije in pojasnila glede sklepanja pogodb in izvedbe projekta v okviru programa so tudi strokovni delavci, pristojni za program »Delovna vključenost starejših oseb« na Območnih službah Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavni pisarni Območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure, v petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi od 15. ure do 17. ure).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj