Črna gora si spodbude za gospodarsko rast obeta iz turistične panoge

Črna gora si spodbude za gospodarsko rast obeta iz turistične panoge

25. 07. 2014

Vir in informacije: http://www.izvoznookno.si/, 10. 7. 2014, Avtor: Elizabeta Gačnik

Črnogorsko gospodarstvo tudi v letu 2014 ostaja na poti rasti. Visoka pričakovanja vladajo predvsem do turistične panoge, kjer si sicer zaradi rusko-ukrajinske krize in poplav na Balkanu ne upajo pričakovati novega rekordnega obiska. Kljub temu pa država načrtuje investicije v številne nove hotele in počitniška naselja kot tudi v izgradnjo prometne in energetske infrastrukture.

Stopnje rasti se lahko približajo tudi 4%

Črna gora je leta 2013 zabeležila za evropske razmere razmeroma visoko gospodarsko rast v višini 3,5% in tako uspešno prebrodila konjunkturi padec iz leta poprej (2012: -2,5%). Glede na to je bil začetek leta 2014 z 1,7-odstotno rastjo v prvem četrtletju nekoliko obotavljiv, a nihče ne dvomi, da se pozitivni trendi ne bodo nadaljevali. Napovedi različnih domačih in mednarodnih inštitucij se razlikujejo le v višini rasti – ta naj bi se letos gibala med 2,1 in 3,8%.

Vse večji pomen turizma za črnogorsko gospodarstvo

Zagotovo pa bo na nadaljnji gospodarski razvoj Črne gore vplivala turistična panoga, katere pomen se še povečuje. Mednarodno turistično združenje World Travel & Tourism Council je v nedavni raziskavi tej nekdanji jugoslovanski republiki napovedalo, da se bo rast njenih prilivov predvsem iz tujskega turizma dolgoročno povzpela do 8,8% letno. S tem se bo prispevek turizma k BDP zvišal z 20,0% (slabih 715 mio. evrov) v letu 2013 na 37,2% (približno 1,9 mia evrov) v letu 2024.

Po številu turistov beleži Črna gora v zadnjih letih vedno nove rekorde. Lani so v državi po podatkih državnega statističnega urada Monstat zabeležili 9,41 mio turističnih nočitev in za 2,8% presegli dotedanji rekord iz leta 2012. Tudi podatki za prve štiri mesece letos kažejo na nadaljevanje tega trenda, a v glavni sezoni se lahko zgodi, da bo zaradi katastrofalnih majskih poplav na Balkanu prišlo manj gostov iz Srbije in BiH, medtem ko utegne rusko-ukrajinska kriza vplivati na umanjkanje gostov iz teh dveh držav.

Vedno nove investicije v turistične objekte

Napovedi gospodarske rasti v pomembnem delu temeljijo na že potekajočih investicijah v obnovo obstoječih ter gradnjo novih turističnih objektov. Ti nastajajo predvsem vzdolž obale Jadranskega morja, a tudi v drugih krajih v notranjosti države, ki veljajo za turistične znamenitosti. Ker gre za dolgoročne projekte, analitiki pričakujejo, da bodo tudi na srednji in dolgi rok poskrbeli za dinamičen razvoj črnogorskega gospodarstva.

Investicije tudi v drugih gospodarskih panogah

Vendar pa je živahno investicijsko aktivnost opaziti tudi v drugih gospodarskih panogah Črne gore. Mednje denimo sodi energetika. Poleg novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije (iz konvencionalnih in obnovljivih virov) vlada načrtuje tudi občutno širitev omrežja za distribucijo elektrike. Poleg tega domneva, da so v državi velike zaloge nafte in plina – konkretne raziskave naj bi že stekle. Živahna pa je dejavnost tudi na področju izgradnje prometne infrastrukture.

Tujci najraje vlagajo v panogo nepremičnin

Za Črno goro so že po tradiciji zelo pomembne neposredne tuje investicije, ki so se v zadnjem času sicer nekoliko zmanjšale. Po podatkih črnogorske centralne banke so leta 2013 z nekaj manj kot 480 mio. evrov za 24,4% zaostale za vrednostjo izpred leta dni. Vendar pa se je v prvih štirih mesecih letos trend spet občutno obrnil navzgor, saj se je iz tujine nateklo za skoraj petino več neposrednih investicij kot v enakem obdobju lani.

Pri neposrednih tujih investicijah v Črni gori igra nepremičninska panoga izredno pomembno vlogo. Vanjo se je leta 2013 steklo 42,2% vseh investicij iz tujine, še posebej iz Rusije. Po nekaterih ocenah ima ruskega lastnika že dobrih 40% vseh nepremičnin v Črni gori.

Uvoz še zaostaja za živahno investicijsko dejavnostjo

Kljub živahni investicijski dejavnosti v tej mali gorati državi pa napovedi rasti uvoza niso najbolj obetavne. Po ocenah finančnega ministrstva se bo vrednost uvoza zaradi šibke domače potrošnje tudi letos nekoliko zmanjšala. Že lani je bila za 2,6% manjša kot pred letom dni, medtem ko se je obseg izvoza povečal za 2,4%.

Z nekaj manj kot 1,8 mia evrov je bil črnogorski uvoz lani skoraj petkrat večji od izvoza, katerega vrednost je dosegla približno 376 mio. evrov. Najpomembnejša trgovinska partnerica Črne gore je sosednja Srbija, s katero opravi 29,8% celote blagovne menjave. Sledijo Hrvaška, Grčija, Kitajska, Italija in Nemčija, katerih deleži v blagovni menjavi Črne gore se gibljejo med 7,3% in 6,0%.

Dodatne informacije: Več informacij o poslovnih priložnostih v Črni Gori najdete na spletni strani Izvozno okno ter na spletni strani ministrstva za trajnostni razvoj in turizem Črne gore.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj