Poenotenje in vodenje podatkov o poslovnih subjektih na enem mestu s prenovljeno registrsko zakonodajo

Poenotenje in vodenje podatkov o poslovnih subjektih na enem mestu s prenovljeno registrsko zakonodajo

25. 07. 2014

Objavljeno: http://www.racunovodja.com/, 21. 7. 2014

Vlada RS se je na 66. redni seji, ki je potekala 17. julija 20147, seznanila z izhodišči za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji.

Registracija poslovnih subjektov se danes izvaja na različne načine. Postopke registracije teh subjektov je zaradi preglednosti in racionalnosti treba poenotiti ter s tem omogočiti vodenje podatkov o vseh poslovnih subjektih le na enem mestu – v Poslovnem registru Slovenije (PRS).

Za celovit pristop k prenovi registrske zakonodaje je Vlada RS 3. 4. 2014 sprejela sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine. Medresorska delovna skupina za prenovo registrske zakonodaje bo s pripravo strokovnih podlag za prenovo določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) in Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki se nanašajo na registrske postopke in sistem VEM, uresničila ukrep št. 118 Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, sprejetega na Vladi RS, dne 3. 10. 2013, to je zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru – PRS.

Medresorska delovna skupina za dosego ciljev poenotenja in vodenja podatkov o poslovnih subjektih na enem mestu predlaga pripravo in sprejem ZPRS-2, v katerem se bodo opredelila enotna izhodišča vodenja registrskih postopkov za 22 različnih registrov in evidenc. Z novo ureditvijo bodo postopki enotni in pregledni, podatki o poslovnih subjektih pa se bodo vodili na enem mestu v PRS. Hkrati z ZPRS-2 se bodo prenovile ustrezne določbe v ZGD-1 in ZSReg, medtem ko bodo pristojna ministrstva v prehodnem obdobju uskladila druge področne predpise.

Prenovljen in poenoten način registracije ne bo spreminjal pristojnosti organov za izdajo akta o izpolnjevanju pogojev za registracijo poslovnega subjekta (sedanji registrski organi).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj