Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016

22. 07. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 18. 7. 2014, Stran: 1695

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016.

Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Dob pri Domžalah, Dutovlje, Godovič, Hoče, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Zagorje ter Žalec.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev tega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 12.248.480,00 EUR v letu 2015 in 9.186.360,00 EUR v letu 2016.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog.

  • Prvo odpiranje vlog bo 2. 9. 2014. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 1. 9. 2014.
  • Drugo odpiranje vlog bo 2. 9. 2015. Vloge morajo biti oddane Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, 1. 9. 2015.

Dodatne informacije: Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Morebitne druge informacije posreduje:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, Tel: (01) 369-76-40, vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Vojkova 63, Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Tel: (01) 438-02-11, vsak delovni dan od 12.00 do 13.00 ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Tel: (02) 228-56-00, od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 11.00 ure;
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, Koper, Tel: (05) 662-62-20, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija: Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:

  • spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/;
  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Vojkova 63, Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Kontaktna oseba: Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12.00 do 13.00 ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.sou-lj.si/;
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, Maribor, vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.soum.si/;
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, Koper, Kontaktna oseba: Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.soup.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj