Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - po Sloveniji

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - po Sloveniji

15. 07. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 11. 7. 2014, Stran: 1660

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:

a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje - kontaktna oseba: Bojan Kocjan, Tel: (01) 895-04-00):

  • Lovska hiša Kleč, lokacija gozd pod Mirno goro, na naslovu: Planina 20, Črnomelj, s koristno površino (klet, pritličje, mansarda), skupaj 137,10 m2 in gospodarski objekt v skupni izmeri 966 m2 (stavba 79 m2, gospodarski objekt 77 m2, dvorišče 840 m2). Izhodiščna cena: 36.907,00 EUR;
  • Gostinski center Kočevska reka, na naslovu: Kočevska Reka 20, Kočevska Reka, ki tvorita enoten objekt s skupno površino prostorov 1272,5 m2 (klet 576,5 m2, pritličje 596 m2), na parc. št. 13, v izmeri 596 m2 in na parc. št. 14, v izmeri 2067 m2, oboje k.o. Kočevska Reka. Izhodiščna cena: 286.623,00 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz prve alineje, je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost povezana z naravo, izobraževalna in turistična - rekreativna dejavnost. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz druge alineje, je: poslovna dejavnost gostinstvo, turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je v skladu s prostorskimi pogoji Občine Kočevje.

b) Lokacija okolica Celja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje - kontaktna oseba: Aleksander Ratajc, Tel: (03) 42-55-187):

  • Poslovni prostor (gozdna učilna v mansardi nad garažo) v izmeri 58,76 m2, na lokaciji Ulica XIV. divizije 17, 3250 Rogaška Slatina. Izhodiščna cena: 8.585,00 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) je stanovanjska in mirna poslovna dejavnost.

c) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto - kontaktna oseba: Andrej Pečavar, Tel: (07) 39-42-550):

  • Poslovni prostor v 1. nadstropju v stavbi, na naslovu: Cesta bratstva in enotnosti 43, Metlika, v izmeri 21,04 m2. Izhodiščna cena: 5332,05 EUR;
  • Poslovni prostor, v izmeri 103,61 m2, na naslovu: Ulica talcev 18, Straža. Izhodiščna cena: 22.631,57 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičninah pod razdelkom c) je mirna poslovna ali društvena dejavnost.

d) Lokacija okolica Maribora (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor - kontaktna oseba: Jožef Mrakič, Tel: (02) 234-16-10):

  • Stanovanje, v izmeri 33 m2, na lokaciji: Podvelka 60, Podvelka. Izhodiščna cena: 6.630,00 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom d) je: stanovanjska oziroma poslovna dejavnost.

e) Lokacija okolica Kranja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj - kontaktna oseba: Janez Logar, Tel: (04) 20-24-200):

  • Montažna tipska počitniška stavba TIP 30/1 TRIMO, izmere 30 m2, uporabna površina 24 m2 v počitniškem naselju Term Čatež, parcela ni predmet prodaje (zakup). Izhodiščna cena: 4.335,00 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v montažni počitniški stavbi, je počitniška dejavnost.

f) Lokacija okolica Tolmina (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin - kontaktna oseba: Edo Kozorog, Tel: (05) 38-01-240):

  • Logarnica Podkraj, na naslovu: Podkraj 56, 2375 Podkraj, poslovno-stanovanjski objekt, stavbišče, v izmeri 551 m2, prostori skupne površine 276,80 m2 (kletni in pomožni prostori z dvema garažama neto površine 69,4 m2, pritličje - potencialni poslovni prostor ali stanovanje 114,20 m2, prvo nadstropje stanovanje 93,20 m2), stanovanje v 1. nadstropju je oddano v najem za nedoločen čas. Izhodiščna cena: 87.635,00 EUR.
  • Stanovanje mansardno, v izmeri 55,6 m2, shramba v kleti 8,4 m2, na naslovu: Trg sv. Barbare 3, Idrija. Izhodiščna cena: 56.251,30 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz prve alineje je stanovanjska oziroma poslovna dejavnost, v nepremičnini iz druge alineje pa stanovanjska dejavnost.

g) Lokacija okolica Ljubljane (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana - kontaktna oseba: Viktor Miklavčič, Tel: (01) 24-10-624):

  • Logarnica Ravnik na naslovu: Laze 68, Logatec, objekt s prostori skupne površine 182,21 m2 (pritličje 101,67 m2, nadstropje 80,54 m2), na parc. št. 944/219, k.o. Laze (2018), v izmeri 144 m2, dvorišče na parc. št. 944/223, k.o. Laze, v izmeri 951 m2, stanovanje v 1. nadstropju je oddano v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev, izhodiščna cena: 42.500,00 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini, je: stanovanjska, počitniška, društvena dejavnost, povezana z naravo ter domača obrt, povezana s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo.

Več

Razpisnik: Zavod za gozdove Slovenije

Rok: Rok za zbiranje ponudb je 8. 9. 2014 do 8.30 ure.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino.

Dodatne informacije: Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na telefonskih številkah, ki so navedene zgoraj, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na telefonsko številko: (01) 470-00-59.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj