Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v občini Postojna v letu 2020

24. 03. 2020

Objavljeno: Občina Postojna, 5. 3. 2020, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev v obliki subvencije upravičenih stroškov za delovanje mladih podjetij.

Mlado podjetje je novoustanovljeno podjetje, ki je staro manj kot tri leta od datuma oddaje vloge prijavitelja.

Namen razpisa: Namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbujati nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:

  • imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna,
  • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in
  • katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 2.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo prijave je 30. 9. 2020 oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Datumi odpiranja so naslednji:

  • Prvo odpiranje 21. 4. 2020
  • Drugo odpiranje 26. 5. 2020
  • Tretje odpiranje 23. 6. 2020

V kolikor bodo razpisana sredstva porabljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče oddati. O porabi sredstev bodo morebitni vlagatelji pravočasno obveščeni na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 7280 789. Morebitna vprašanja je mogoče poslati tudi po e-pošti: tatjana.rolih@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si/objava/247367 ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj