Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v občini Postojna v letu 2020

24. 03. 2020

Objavljeno: Občina Postojna, 5. 3. 2020, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Postojna.

Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Postojna v predelovalni, storitveni ali razvojno- raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Več o pogoji najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 77.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo prijave je 30. 9. 2020 oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Datumi odpiranja so naslednji:

  • Prvo odpiranje 21. 4. 2020
  • Drugo odpiranje 26. 5. 2020
  • Tretje odpiranje 23. 6. 2020

V kolikor bodo razpisana sredstva porabljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče oddati. O porabi sredstev bodo morebitni vlagatelji pravočasno obveščeni na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 7280 789. Morebitna vprašanja je mogoče poslati tudi po e-pošti: tatjana.rolih@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si/objava/247360 ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj