Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

23. 07. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 19. 7. 2019, Stran: 1601

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Veliki trg 12, v izmeri 111,0 m2, z namembnostjo ribarnice. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.139,15 EUR; prostor je zaseden. Obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;

b) Veliki trg 4, v izmeri 53,5 m2 (uporabne površine 44,3 m2), z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 454,75 EUR.

Oba poslovna prostora se oddata v najem za določen čas, in sicer poslovni prostor pod točko a) za obdobje 5 let od sklenitve pogodbe, poslovni prostor pod točko b) pa za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Komunala Izola d.o.o.

Rok: Prijave morajo prispeti na sedež Komunale Izola d.o.o. najkasneje do 9. 8. 2019.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Tel: (05) 66-34-950.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola: www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj