Javno naročilo za izvedbo komunikacijskih kampanj Green. Creative. Smart. in SPOT

23. 07. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 19. 7. 2019, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega naročila: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 47. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil»Izvedba komunikacijskih kampanj Green. Creative. Smart. in SPOT«.

Predmet javnega naročila je izvedba komunikacijskih kampanj Green. Creative, Smart in SPOT.

Predmet naročila je celotna izvedba komunikacijskih kampanj, ki vključuje produkcijo videa in oglasnih video vsebin, pristajalne podstrani, kreativne zasnove brošure ter medijski zakup. Predmet naročila je razdeljen na naslednje aktivnosti:

  • Aktivnost 1: Storitev fotografiranja in video produkcije kampanje Green. Creative. Smart.
  • Aktivnost 2: Izdelava pristajalne spletne podstrani Green. Creative. Smart.
  • Aktivnost 3: Kreativna zasnova brošure Green. Creative. Smart.
  • Aktivnost 4: Izvedba digitalnega oglaševanja v tujini za kampanjo Green. Creative. Smart.
  • Aktivnost 5: Izvedba zunanjega oglaševanja v Sloveniji za kampanjo SPOT.
  • Aktivnost 6: Izvedba digitalnega oglaševanja v Sloveniji za kampanjo SPOT

Podroben opis aktivnosti najdete pod točko 6 tega naročila male vrednosti.

Naročnik bo sklenil pogodbo o izvedbi storitev z enim ponudnikom. Izvedba kampanj je predvidena do konca leta 2019.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v javnem naročilu.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo ponudb je 12. 8. 2019, do 15. ure.

Dodatne informacije: Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 5. 8. 2019, do 15. ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje 7. 8. 2019, do 14. ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil: www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=316977.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

Več: Več o javnem naročilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj