Mladi in podjetništvo

O programu mlade in podjetništvo

Aktivnosti, ki jih SPIRIT Slovenija, javna agencija izvaja v okviru programa Mladi, so usmerjene v razvoj kompetenc ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti šolarjev in dijakov ter zagotavljanje pogojev za celovit podjetniški razvoj mladih oseb.

SPIRIT Slovenija, javna agencija s programom Mladi:

  • izvaja usposabljanja učiteljev in profesorjev,
  • zagotavlja spodbude šolam pri izvajanju aktivnosti z mladimi,
  • spodbuja razvoj poslovnih idej mladih z mentorsko podporo in s sredstvi za nadaljnji razvoj poslovnih idej, v sodelovanju s podpornimi inštitucijami na državni, regionalni in lokalni ravni,
  • soorganizira tekmovanje POPRI v podjetniških idejah mladih.