Pregled prijave 231

Pregled prijave 231

Osnovni podatki
Prijavitelj CBD d.o.o.
Naslov prijavitelja Lopata 19g, 3000 Celje
Ime in priimek kontaktne osebe prijavitelja dr. Bruno Dujič
Tel 041842752
E-mail bruno.dujic@cbd.si
Kategorija poslovno-industrijski objekti
Naziv projekta Trajnostni športni center SQUASHLAND
Lokacija Štepanjsko naselje, Ljubljana
Izgradnja (leto) 2018
Naročnik projekta
Ime/Naziv naročnika CURBIS d.o.o.
Naslov Frenkova pot 52, 1261 Ljubljana-Dobrunje
Tel 040693666
E-mail goran@squashland.si
Kontaktna oseba za morebitni obisk Goran Miličević
ARHITEKTURA – podatki o odgovornem projektantu oz. avtorski skupini
Ime odgovornega projektanta Franc Vehovar u.d.i.a. univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0706 in nato Kaja Lipnik Vehovar univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1693
Projektivni biro POINT d.o.o. in MAGOSPORT d.o.o.
Naslov Šentviška 7, 1000 Ljubljana in Frenkova pot 52, 1261 Ljubljana-Dobrunje
Tel 040693666
E-mail goran@squashland.si
Izvajalec
Ime/Naziv izvajalca CBD d.o.o.
Naslov Lopata 19g, 3000 Celje
Tel 041842752
E-mail bruno.dujic@cbd.si
Fotograf objekta Bian Dujič, Arne Hodalič, Katja Bidovec
Izvajalec GRADBENE KONSTRUKCIJE
Ime in priimek dr. Bruno Dujič
Podjetje CBD d.o.o.
Naslov Lopata 19g, 3000 Celje
Tel 041842752
E-mail bruno.dujic@cbd.si
Opis konstrukcije masivna
Podatki o objektu
Velikost območja (m2) parc. št. 285/7, parc. št. 285/8, parc.št.286/6, skupaj 1758m2
Velikost objekta (m2) neto tlorisna površina 1379 m2, neto prostornina 5688 m3, število etaž: K+P+1 vendar z višino etaž preko 6m
Čas gradnje od nov. 2017 do okt. 2018, 11 mesecev
Hišna tehnika Toplotna črpalka voda-voda Vaillant, ogrevanje in hlajenje v temeljni in pritlični plošči ter s stropnimi paneli brez upiha hladneha zraka, prezračevanje z 80% rekuperacijo
Strojne napeljave – izvajalec ENSI d.o.o. Petelinjek 43, 8000 Novo Mesto
Elektro napeljave – izvajalec ENKOM AVTOMATIKA Edin Nuhanović s.p.
Vrednost investicije Vrednost investicije 2.500.000 €, brez prejete subvencije
Stopnja energijsko varčne gradnje nizkoenergijska
Poraba energije po PHPP računsko 29,9 kWh/(m2a), dejansko pod okoli 15 kWh/(m2a) s povečano debelino stenske toplotne izolacije iz 15cm na 20cm
Stavbno pohištvo-okna - izvajalec Boris Cerar s.p. (produkt FAGUS HAUS Banja Luka)
Stavbno pohištvo-vrata - izvajalec Duja d.o.o.
Kratek opis objekta Sodobna arhitektura posega po X-Lam CLT elementih tudi v najzahtevnejših arhitekturnih konstrukcijskih izvedbah. V Sloveniji se že gradijo večetažni stanovanjski in poslovni objekti, hkrati pa se je ta tehnologija gradnje uporabila tudi pri izvedbi največjega lesenega športnega objekta za squash na svetu in to pri objektu Squashland v Štepanjskem naselju ob Litijski cesti v Ljubljani. V objektu tlorisne površine 30 m x 18,2 m in višine od 12 do 14 m ter prostornine okoli 6.500 m3 je zasnovanih 8 squash igrišč po različnih nivojih in tako predstavlja kot prostorsko zaprta celota enega največjih squash centrov v Evropi ter hkrati glede na izvedbo v leseni konstrukciji tudi največji tovrsten objekt na svetu. Poleg kvalitetnega bivanja v zgradbi iz naravnih materialov so pomembni tudi ostale trajnostni vidiki, ki so izjemno pomembni pri razvoju mest prihodnosti, to pa je celostna samozadostnost objekta tako z vidika energije kakor tudi preskrbe. Objekt Squashland je podkleten, v kletni etaži se nahajajo servisni prostori, strojnica, garderobe s sanitarijami z veliko športno savno in masažno sobo. Konstrukcija kleti je armiranobetonska, spodnja in zgornja plošča sta aktivno temperirani, kar bo kletni etaži hkrati pa tudi velikemu prostornemu nadzemnemu športno družabnemu delu objekta nudilo regulirano klimatsko ugodje tako v najbolj vročem kakor tudi v najhladnejšem letnem obdobju. Zgornji del objekta je izveden v X-Lam CLT leseni masivni konstrukciji, ki v kombinaciji z jeklenimi okvirji tvori drzno znotraj povsem odprto prostorsko strukturo višine skoraj 14 m in prostornine okoli 6.500 m3. V objektu je v različne nivoje postavljenih 8 squash igrišč, vsako zahtevane svetle višine za profesionalno igro 6 m, od katerih bo v začetnem obdobju v uporabi le 6 igrišč, površini preostalih dveh pa bosta izkoriščeni za družabno vsebino centra in vodeno funkcionalno telesno vadbo. Zasnova centra z zelenjavno-zeliščnim vrtom na strehi objekta daje smernice načrtovani gostinski ponudbi z izvirno ponudbo zdrave hrane in pijač z lastnega eko vrta (samooskrba), ponudbo, ki je v zadnjih letih v izjemnem vzponu v svetovnem merilu. Fleksibilnost načrtovanega objekta, strikten nadzor nad stroški ter želja po zeleni gradnji in uvajanju novih varčnih tehnologij so bile osnovne smernice za načrtovanje vzorčnega trajnostnega športnega objekta.
Opombe Čestitke investitorju, da se je brez kakršnihkoli finančnih spodbud glede razvoju trajnostne gradnje v Sloveniji, ki jih nikakor ni mogel pridobiti v večletnem obdobju pred začetkom gradnje od pristojnih inštitucij na koncu vseeno odločil in izvedel izjemen trajnostni lesen Squashland center, ki vedno bolj združuje in povezuje.
Priloge
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 1 squashland_center_situacija-5f08c74faddfd.pdf
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 2 squashland_center_tloris_kleti-5f08c74fadf72.pdf
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 3 squashland_center_tloris_pritlicja-5f08c74fae0c2.pdf
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 4 squashland_center_tloris_1_nadstropja-5f08c74fae212.pdf
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 5 squashland_center_vzdolzni_prerez-5f08c74fae35e.pdf
Fotografije 1 squashland_center_v_stepanjskem_naselju_v_ljubljani-5f08c74fae4b9.jpg
Fotografije 2 squashland_foto_arne_hodalic-5f08c74fae5e0.jpg
Fotografije 3 dsc_8710-5f08c74fae724.jpg
Fotografije 4 dsc_8719-5f08c74fae862.jpg
Fotografije 5 dsc_8738-5f08c74fae980.jpg
Fotografije 6 dsc_8776-5f08c74faeabc.jpg
Fotografije 7 dsc_8714-5f08c74faebfe.jpg
Datum in čas vnosa 10. 07. 2020 21:1