Predstavitev 10 razvitih vaj za mlade

V letu 2015 smo z zunanjimi izvajalci razvili 10 vaj za mlade, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. Cilj delavnice je razširiti poznavanje nalog med učitelji in drugimi zainteresiranimi, da bi nato te vaje izvajali z mladimi.

Termin: 12. november 2018, Ekonomska srednja šola, Roška cesta 2, Ljubljana

Program:

9:00 Predstavitev izvajalca in udeležencev
9:20 Razprava o pomenu ustvarjalnega in inovativnega dela v šolskem prostoru
9:40 Predstavitev namena uporabe kreativnih in inovativnih vaj
10:00 Predstavitev vaje »Kaj znam in koga poznam?« in kratka demonstracija uporabe naloge v razredu
10:30 Odmor
10:40 Predstavitev vaj »Kako izboljšam počutje učencev v šoli?« in naloge Avto + restavracija = ?«

11:10

Predstavitev vaje »Kam na počitnice?« in demonstracija uporabe v razredu
11:40 Predstavitev vaje »Žvilica« in demonstracija uporabe
12:20 Kosilo
13:00 Predstavitev vaje »Ograja« in demonstracija uporabe v razredu
13:30 Predstavitev vaj »Rdeča Kapica« in »Stripovski tarok«
14:10 Predstavitev vaje »Okrogla miza« in demonstracija uporabe
14:40 Odmor
14:50 Predstavitev vaje »Zobotrebci in orehi« in demonstracija uporabe
15:20 Razprava in akcijski načrt za uporabo vaj v učnih okoljih
16:00 Zaključek

Prijave: Na usposabljanje Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti se prijavite preko spletnega obrazca.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije: Več informacij dobite na e-naslovu: j{{jwjnmbejnAtqjsjutmpwfojb/tj.

Organizator delavnic: SPIRIT Slovenija, javna agencija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov