Usposabljanje za učitelje in profesorje 'ZUIP' - brezplačna dvodnevna delavnica - ODPOVEDANO!

16. 09. 2020 - 17. 09. 2020

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška ulica 2, Ljubljana

OBVESTILO O ODPOVEDI DELAVNICE

Zaradi premajhnega števila prijavljenih je delavnica ODPOVEDANA.

***

Datum: 16. in 17. september 2020, med 8. in 16. uro

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabi na brezplačno dvodnevno delavnico (16 ur) v okviru katere bodo udeleženci pridobili izkušnje in znanja za izvajanje aktivnosti po metodologiji »Design Thinking«.

Program usposabljanja vsebuje:

 • pomen in razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih,
 • pregled stanja in načini spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v svetu in pri nas,
 • predstavitev dobrih praks,
 • sodobni način spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli,
 • predstavitev projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev slovenskih šol,
 • usposabljanje učiteljev za izpeljavo posameznih faz inovativnega procesa.

Cilj programa:

Usposobiti udeležence, da bodo pri mladih sistematično razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter jih navajali:

 • na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov,
 • na povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju,
 • da razvijejo sposobnosti in veščine razumevanja problemov in potreb uporabnikov,
 • da razvijajo inovativne rešitve, ki pomagajo reševati opredeljene probleme (od proizvodov do storitev, novih načinov dela, aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in domačem okolju itd.), jih preizkušajo, razvijajo in izpopolnjujejo,
 • da razvijejo sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje,
 • da spoznajo in uporabljajo različne metode in tehnologije prototipiranja (eksperimentirajo, gradijo in testirajo prototipe rešitev),
 • da pridobivajo izkušnje pri sodelovanju z ožjim lokalnim in širšim družbenim okoljem (organizacije lokalnega okolja, inovatorji, raziskovalci, podjetniki, gospodarstvo itd.) ter spoznavajo trg dela,
 • da se učijo učinkovito medosebno sporazumevati in razvijajo sodelovalne veščine.

Udeležba je brezplačna.Nazaj