Uspešna prodaja že ob prvem stiku

Uspešna prodaja že ob prvem stiku

13. 06. 2024

Podjetniški inkubator Neverke, Pivka

Datum: 13. junij 2024, ob 16.30 uri

Vabljeni na brezplačno interaktivno delavnico, tokrat usmerjeno v uspešne prodajne korake.

Delavnica  je namenjena vsem, ki imajo stik s kupci in želijo biti uspešnejši pri prodaji izdelkov ali storitev.

Proces delavnice, na kateri ima vsak udeleženec priložnost za lastno izražanje ter izmenjavo dobrih praks, je voden z orodji skupinskega coachinga in treninga.

Vsebina

1.    Omejujoča prepričanja in strahovi, ki ovirajo uspešno prodajo

 • Udeleženec ozavesti lastna prepričanja in strahove, ter jih preseže.
 • Razbijanje mitov o prodaji.
 • Samozavestna postavitev cene
 • Vizualizacija cilja

2.    Targetiranje in personalizacija

 • Pravilna izbira ciljnih skupin
 • Osebni nagovor (ne glede na to ali govorimo o podjetju ali fizični osebi)
 • Izmenjava dobrih praks

3.    Ustvarjanje prvega vtisa

 • Zavedanje pomena prvega vtisa
 • Mentalna priprava (za telefonski ali pisni nagovor)
 • Vsebinska priprava

4.    Izdelava pisnega nagovora

 • Oblika poslovnega nagovora
 • Vsebina prodajnega pisma
 • Izdelava nagovora (vsak izdela svoj nagovor)

5.    Proces učinkovitega telefonskega klica

 • Do uspeha v treh korakih (predstavitev, namen klica, zaključek)
 • Kako se soočam s strahom pred zavrnitvijo?
 • Reševanje ugovorov
 • Trening klicanja

Udeležba je brezplačna.

Prijave so obvezne, zbirajo jih do 11. junija 2024.

Dodatne informacije in prijaveNazaj