Spremembe zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Spremembe zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

11. 12. 2023

na spletu preko aplikacije ZOOM

Datum: 11. december 2023, ob 13.00 uri

SPOT Svetovanje Zasavje vas vabi na brezplačni spletni dogodek z naslovom: »Spremembe zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)«, ki bo potekal 11. decembra 2023, ob 13.00 uri preko aplikacije ZOOM.

Na dogodku bodo delodajalce seznanili s spremembami delovnopravne zakonodaje in novimi pravicami zaposlenih.

Program:

 • Nova pravica - oskrbovalski dopust
 • Nove pravice za žrtve nasilja v družini
 • Nova pravica do odklopa
 • Nova pravica do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 • Nova pravila pri pisnem opozorilu pred krivdno odpovedjo
 • Nova pravila glede trajanja poskusnega dela pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas
 • Predlog delavca za opravljanje dela na domu
 • Predlog delavca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela
 • Nove obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi (tudi pri opravljanju dela v tujini)
 • Subsidiarna odgovornost pogodbenika za izplačilo plače delavcem v gradbeništvu
 • Daljše obdobje za prenos neizrabljenega letnega dopusta
 • Višje nadomestilo plače agencijskemu delavcu za čas, ko ne dela
 • Dopolnitev neutemeljenih odpovednih razlogov
 • Dopolnitev izrednih odpovednih razlogov zaradi kršitev na strani delodajalca
 • Nova pravila zadržanja učinkovanja odpovedi predstavniku delavcev
 • Nova opredelitev dneva odjave pri uporabi 116/3 ZDR-1
 • Nova pravila pri obravnavi predloga delavca za drugačno razporeditev delovnega časa
 • Krajši dopusten delovni čas otrok, mlajših od 15 let

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijaveNazaj