Redno letno usposabljanje za ocenjevalce in razsodnike v postopku PRSPO

16. 04. 2021 - 20. 04. 2021

na spletu

Datum: 16. in 20. april 2021

Vabljeni na redno letno usposabljanje ocenjevalcev in razsodnikov v postopku PRSPO 2021 - kalibracije 2021.

Usposabljanje je interne narave in je namenjeno le ocenjevalcem in razsodnikom v okviru PRSPO, ki so se udeležili obveznega usposabljanja za prehod na nov model EFQM (ECAT).

Enodnevna delavnica v spletni izvedbi (on-line)

Dva razpisana termina: 16. in 20. april 2021 (ob prijavi navedite za kateri termin se prijavljate. Število na posameznem terminu je omejeno na 16 udeležencev -  termin se bo nato zaklenil).

Namen usposabljanja je nadgraditi in uskladiti kompetence članov ocenjevalne komisije v okviru postopka PRSPO v pogledu ocenjevanja organizacij po novem modelu EFQM.

Vsebina delavnice:

Krepitev strokovnih in tehničnih kompetenc ocenjevalcev za ocenjevanje po novem modelu EFQM (2020): obnovitev poznavanja novega modela: nove kompetence za ocenjevanje, praktično delo v skupinah na konkretnem primeru v luči novega modela, informativna predstavitev novosti ocenjevanja z uporabo EFQM Assess Base platforme za ocenjevalce in razsodnike.

Poudarek usposabljanja je na razumevanju in ozaveščanju razlik med načinom ocenjevanja po prejšnjem in po novem modelu EFQM. Skozi usposabljanje bodo ocenjevalci razvijali sposobnosti in veščine:

  • prepoznavanja in spraševanja za prijavitelja strateško najpomembnejših vprašanj;
  • na tej osnovi priprave zaključnega poročila o ocenitvi z dodano vrednostjo za prijavitelja;
  • proaktivnega sodelovanja v skupini ocenjevalcev ter
  • učinkovite uporabe digitalne platforme za ocenjevanje Assess Base.

Naročnik si v primeru nizkega števila prijav pridržuje pravico do odpovedi enega termina delavnice.Nazaj