Program GO4 ideja - realiziraj svojo podjetniško idejo, ki omogoča realizacijo podjetniške ideje

07. 02. 2020 - 28. 02. 2020

Podjetniški inkubator Bela krajina, Ulica Heroja Stariha 19, Črnomelj

Datum: program traja 5 mesecev

Izvajalec: RIC Bela krajina, Trg svobode 3, Črnomelj

Program je namenjen podjetnikom in potencialnim podjetnikom iz Bele krajine, lahko pa tudi drugod iz Dolenjske.

Vsebina: 

Vključitev v 5 mesečni program omogoča:

 • preverbo poslovne ideje,
 • identifikacijo problema oz. izziva,
 • raziskavo trga in določitev ciljne skupine kupcev
 • izdelavo učinkovitega poslovnega načrta
 • razvoj poslovnih procesov
 • podporo pri inovacijah
 • pripravo za vstop na trg
 • osebno mentoriranje s priznanimi mentorji in eksperti
 • izobraževanje s pomočjo interaktivnih delavnic

Udeležencem programa bodo po končanih aktivnostih nudili:

 • osebna svetovanja,
 • pomoč pri kandidiranju za nepovratna sredstva,
 • vključitev v Podjetniški inkubator Bela krajina.

Potek projekta: S prijavitelji bodo na začetku izvedli spoznavni sestanek, kjer se predstavi ideja in ugotovi potrebne korake za njeno izvedbo (presoja poslovne ideje). Po presoji ideje se določi področja svetovanja in predlaga mentorje, ki lahko doprinesejo k uspehu ideje. Na začetku programa določijo predviden obseg svetovalnih ur in terminski način izvedbe. Skupinska predavanja in delavnice se bodo izvajala v naprej določenih terminih. Glede na dogovorjen plan izvedbe potekajo individualna svetovanja z dodeljenimi mentorji, delavnice in izobraževanja.

Več o vsebini

Prijave: Prijave so možne preko spletnega obrazca. Prijava je mogoča do 10. 2. 2020.

Dodatne informacije:Nazaj