Obisk podjetja REVOZ in zbor sekcije za kakovost

Obisk podjetja REVOZ in zbor sekcije za kakovost

15. 06. 2023

REVOZ, d. d., Belokranjska cesta 4, Novo mesto

Datum: 15. junij 2023, ob 12.00 uri 

Sekcija za kakovost (SK) med ostalim skrbi tudi za izmenjavo dobrih poslovnih praks. Tokrat vam svoja vrata odpira podjetje Revoz, d. d., ki se ponaša z naslovom edinega proizvajalca avtomobilov v Sloveniji. Podjetje, katerega lastnik je francoski Renault, je že vrsto leto med največjimi slovenskimi izvozniki. Tudi po prihodkih se uvršča v sam vrh podjetij v Sloveniji.

Podjetja, ki so uspešna na tako izrazito konkurenčnih trgih (kar avtomobilska branža zagotovo je), morajo zagotavljati visoko kakovost izdelkov ob nizkih proizvodnih stroških in v kratkih dobavnih rokih. Čeprav je kakovost skrb vseh zaposlenih v podjetju, je naloga proizvodnje, da izdela kakovosten proizvod, za kar potrebuje ustrezno usklajevanje in nadzor v vseh fazah proizvodnje. Za dosego tega cilja so danes razvite različne metode, ki temeljijo predvsem na preventivnem zagotavljanju kakovosti, s katerimi se predvidijo možne napake in na podlagi teh ugotovitev proizvajalec lahko ukrepa še preden do njihovega nastanka pride.

Proizvajati ustrezno in dosegati vsakodnevno odličnost na področju kakovosti predstavljata za vse zaposlene v tovarni obljubo dano kupcem ter trdni temelj zagotavljanja kakovosti njihovih avtomobilov. To dosegajo z doslednim spoštovanjem načel, pravil delovanja in z dosledno uporabo orodij iz nabora Proizvodnega sistema Renault ter nenehnim izobraževanjem in osveščanjem zaposlenih o pomenu kakovosti za uspešnost poslovanja.

Program:

  • 12.00 - 12.15 - sprejem udeležencev v podjetje
  • 12.15 - 12.40 - nagovor gostitelja in predstavitev podjetja
  • 12.40 - 13.45 - ogled proizvodnje
  • 13.45 - 14.15 - predstavitev kakovosti podjetja
  • 14.15 - 14.30 - zbor Sekcije za kakovost
  • 14.30 - 14.50 - kakovost in avtomatizacija, robotizacija, digitalizacija, inovacijska kultura
  • 14.50 - 15.30 - čas za druženje ob pogostitvi 

Udeležba je brezplačna, a je obvezna predhodna prijava. Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani.

Dodatne informacije in prijaveNazaj