Kava z GS1: Življenjski krog trajnostne embalaže

Kava z GS1: Življenjski krog trajnostne embalaže

13. 06. 2024

na spletu preko aplikacije ZOOM

Datum: 13. junij 2024, ob 10.00 uri

Vabljeni na brezplačni spletni dogodek: »Kava z GS1: Življenjski krog trajnostne embalaže«, na katerem boste skupaj s strokovnjaki iz industrije spregovorili o krožnem toku embalaže in zakonodajnih trajnostnih zahtevah.

Iz zakonodajnega področja prihajajo jasne zahteve, katere bodo morali deležniki upoštevati v celotni krožnici snovanja, polnjenja in recikliranja embalaže.

Predstavili vam bodo krožnost embalaže, pojasnili ključne točke zakonodaje in posamezne deležnike v procesu povprašali po mnenju in pripravljenosti na nova pravila embalaže.

Predstavljeni bodo vidiki posameznih predstavnikov industrije: 

  • Proizvajalec embalaže (tiskar, ki je certificiran za tisk simbolov kavcijske embalaže, digimark kode za identifikacijo materialov za potrebe reciklaže, najnovejši materiali...)
  • Proizvajalec izdelka (trenutna uporaba recikliranih materialov, izzivi in priložnosti novih zahtev zakonodaje)
  • Trgovec (komunikacija s potrošniki, izzivi na področju kavcijskega sistema)
  • Potrošniki (uporaba 2D kod za namene informiranja o sestavi materiala, ozaveščenost in odgovornost do okolja)
  • Družba za ravnanje z odpadki (izzivi na področju zbiranja odpadne embalaže)
  • Reciklažno podjetje (zahteve za reciklažo, primernost materialov)

Osnova dogodka je akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki zajema zahteve glede SUP, minimalni delež reciklata v embalaži do leta 2030 in 2040. Predstavili bodo primere dobre prakse iz tujine in konkretno rabo standardov GS1 kot do GTIN, SSCC in  GRAI.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijaveNazaj