Brezplačno usposabljanje - »Vloga podjetnika pri pripravi računovodskih izkazov za podjetja«

16. 09. 2019 - 18. 09. 2019

Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka

Datum: 16., 17. in 18. september 2019, s pričetkom ob 17. uri

Iz vsebine usposabljanja:

  • Pravne podlage za pripravo letnega poročila ter obveznosti za poročanje iz letnih poročil za namene javne objave, državne statistike in davčne namene
  • Knjigovodske listine, poslovne knjige podjetja in letno poročilo za gospodarske družbe in zasebnike
  • Pregled kategorij bilance stanja in informacijska vrednost tega izkaza za zunanje uporabnike
  • Kategorije izkaza poslovnega izida in informacijska vrednost tega izkaza za zunanje uporabnike
  • Priprava na letno poročilo (popis sredstev in obveznosti in drugi potrebni postopki)
  • Obdavčitev samostojnih podjetnikov (obdavčitev dohodka iz dejavnosti, posebnosti pri normirancih) in obdavčitev gospodarskih družb (davek od dobička pravnih oseb)

Usposabljanje bo vodila Nataša Pustotnik.

Usposabljanje bo poteklo 16., 17. in 18. septembra 2019, s pričetkom ob 17. uri v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

Udeležba je brezplačna.

Več o usposabljanju

Prijava: Vsa mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike vabijo, da svojo udeležbo potrdijo do srede, 11. septembra 2019 na telefonsko številko: (04) 50 60 220 (Jana Šifrar) ali e-naslov: jana.sifrar@ra-sora.si

Dodatne informacije: SPOT svetovanje Gorenjska, Kontaktna oseba: Jana Šifrar, Tel: (04) 506 02 20, e-naslov: jana.sifrar@ra-sora.si.Nazaj