Brezplačno usposabljanje - »Optimizacija poslovnih procesov«

18. 09. 2019 - 24. 09. 2019

RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, Slovenska Bistrica

Datum: 18., 20. in 24. september 2019

Organizator: RIC Slovenska Bistrica

Posledica stalnega izboljševanja procesov je višja kakovost produktov in storitev, skrajševanje poslovnega cikla, zmanjševanje stroškov, izboljšani delovni pogoji, in vrsta drugih pozitivnih učinkov. V procesu optimizacije procese popišemo, merimo, poenostavimo, avtomatiziramo, vse s ciljem povišanja vrednosti našega produkta ali storitve v očeh stranke. Optimizacija prinaša zelo konkretne učinke in merljive rezultate. Ob ustrezni implementaciji ukrepi bistveno dvigujejo učinkovitost in konkurenčnost podjetja.

Program usposabljanja:

 • vitko inoviranje in »business canvas«
 • metoda »sinjega oceana«
 • metoda gruč
 • ključni dejavniki in kazalniki uspešnosti (od dodane vrednosti na zaposlenega, dobička na zaposlenega, predlogi uvedenih izboljšav na zaposlenega, hitrejše prepoznavanje perspektivnih kadrov …)
 • metoda stroškovne učinkovitosti
 • ugotovitev stanja AS IS – prepoznati obstoječe procese z metodo trenutnih opazovanj, s poudarkom na prehodih med fazami procesa in prehodih med procesi (kritične točke procesa)
 • strukturiranje, analiza procesnih aktivnosti po 3 kriterijih (za kupca potrebno, za podjetje gospodarsko, dodana vrednost), s ciljem eliminacije negospodarnih, balastnih aktivnosti za (določen) %
 • izboljšanje workflowa naročila skozi proizvodnjo
 • identifikacija vplivnih dejavnikov
 • izboljšanje pretočnosti in kakovosti
 • izboljšanje teamskega, interdisciplinarnega dela in komunikacije
 • vzpostavitev vitkih, stroškovno racionalnih, fleksibilnih, celovitih procesov
 • definicija ukrepov optimizacije (dokument Register ukrepov po procesih)
 • implementacija orodja za kontinuiran proces izboljšav za permanentno obvladovanje procesov z jasnim sistemom merjenja in poročanja
 • vizualizacija (diagram poteka) optimiziranega procesa

Več 

Usposabljanje je namenjeno podjetjem, podjetnikom in vsem, ki se na podjetniško pot še odpravljajo. Prav tako je usposabljanje primerno tudi za študente in ostale s podjetniško žilico, saj bo udeležencem ponudilo temeljna znanja podjetništva. S prijavo potrjujete tri-dnevno prisotnost na usposabljanju.

Prijava: Prijava je obvezna preko spletnega obrazca ali po telefonu: (02) 292 72 10 (Danica Košir). 

Dodatne informacije: Danica Košir, Tel: (02) 292 72 10. 

Usposabljanje je organizirano v sklopu projekta SPOT svetovanje Podravje, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.Nazaj