Brezplačno dvodnevno usposabljanje - »Dobra higienska praksa oz. načela HACCP«

12. 03. 2020 - 26. 03. 2020

MPIK 1 Slovenj Gradec (1.nadstropje, P-9a), Ozare 19, Slovenj Gradec

Datum: 12. in 26. marec 2020, od 9. do 14. ure

Izvajalec: TRIS svetovanje, Sonja Čeferin Tomaš s.p.

Usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezni upoštevati načela sistema HACCP.

Namen usposabljanja:

Usposabljanje za odgovorne in ostale osebe, ki delajo v prometu in proizvodnji z živili se izvaja na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in vse ostale veljavne zakonodaje s področja živil in materialov, ki prihajajo v stik z živili.

Program: 

9:00 - 14:00

 • Slovenska in EU zakonodaja na področju proizvodnje, prometa in prodaje živil (navedba porekla sestavin);
 • Obveznosti prevoznikov živil;
 • Varna prehrana in dejavniki tveganja (fizikalni, kemijski in mikrobiološki);
 • Dobra proizvodnja praksa (postopki dela z živili - nabava, pravilno rokovanje z živili (hladna veriga), križna kontaminacija, shranjevanje, toplotna obdelava, pravilno odtajevanje, porcioniranje, sledljivost, validacija,….); čiščenje (postopki, vrste čiščenja, rokovanje s čistili,..);
 • Dobra higienska praksa (osebna higiena, delovna obleka, higiena rok-kdaj, kako, zakaj jih je potrebno umivati);
 • Mikrobiološka merila;
 • Označevanje živil (alergeni, akrilamid, transmaščobne kisline, energijsko hranilne vrednosti, Informacije o alergenih pri nepredpakiranih živilih) - dopolnitev  HACCP dokumentacije;
 • Vodenje HACCP dokumentacije, prilagoditve dokumentacije in verifikacija;
 • Inšpekcijski nadzor, najpogostejša neskladja ugotovljena med notranjim in inšpekcijskim nadzorom;
 • Preventivni ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionele v hišnem vodovodnem omrežju (HVO);
 • Pregled novosti, ki jih zajemajo Priporočila NIJZ RS v zvezi s preprečevanjem legioneloz;
 • Implementacija načrtov preprečevanja razvoja legionel v praksi;
 • Praktični primeri izdelave načrta.

Več

Dogodek je namenjen potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil.

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Število prijav je omejeno. Obvezna predhodna prijava do ponedeljka, 9. 3. 2020 na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si, kjer navedete naslednje podatke: ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon. 

Potrdilo prejmejo udeleženci, ki bodo na usposabljanju »Dobra higienska praksa oz. načela HACCP« prisotni oba dneva. 

Dodatne informacije: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Tel. (02) 88 42 927 ali 051 819 440, e-pošta: info@podjetniskicenter-sg.si.Nazaj