Brezplačni tečaji tujih jezikov v vsakdanji rabi od 1. do 5. stopnje (A1-A2) - italijanščina, angleščina, nemščina, ruščina, španščina - 50 ur

27. 01. 2020 - 28. 01. 2020

Ljudska univerza Koper

Datum: pričetek 27. in 28. januar 2020

Z brezplačnimi tečaji želijo omogočiti, da:

  • razvijate vse sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku,
  • si pridobite jezikovne spretnosti, ki vam bodo koristile pri delu in v osebnem življenju,
  • se znebite treme pri uporabi tujega jezika,
  • da spoznate posebnosti in kulturo narodov, ki govorijo jezik, ki se ga učite.

Spodbudili vas bodo, da boste ves čas aktivni. Na vseh stopnjah boste odkrivali tuji jezik in njegove posebnosti skozi razgovore v najpogostejših vsakodnevnih situacijah. Besedišče in uporabno slovnico boste trenirali ob poslušanju, branju, pisanju in govorjenju. Na začetnih stopnjah se boste  sporazumevali bolj preprosto, z omejenim besediščem in preprostimi jezikovnimi sredstvi. Na višjih stopnjah se boste srečevali z zahtevnejšimi besedili in slovničnimi poglavji, v tujem jeziku pa se boste že bolj tekoče in spontano izražali. Spoznavali boste kulturo, značilnosti, zanimivosti dežel ter uporabne družbene dogovore pri stikih z ljudmi, ki govorijo jezik, katerega se učite.

Programi so namenjeni izključno starejšim od 45 let. Prednost imajo tisti, ki se prvič vključujejo v projekt in nižje izobraženi. Na začetni tečaj se prijavite, če se tujega jezika še niste učili ali je bilo to pred mnogimi leti in  ste pozabili skoraj vse. Če se želite vključiti na nadaljevalno stopnjo, morate prej opraviti svetovalni razgovor. Program poleg obvezne vsaj 80% aktivne udeležbe predvideva tudi preizkus znanja. Udeleženci, ki ste bili vključeni v tečaje tujih jeziku v okviru projekta razvoj  kompetenc zaposlenih od 2016 do 2019, do aprila 2019 ne morete nadaljevati v istem programu.

Več

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Na posamezni tečaj se prijavite preko elektronskih prijavnic.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobite po e-pošti pri gospe Nadi Čupković, e-naslov: nada.cupkovic@lu-koper.si.

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Nazaj