Brezplačne delavnice - »Izmenjava izkušenj na področju trajnostnega lastništva podjetij«

27. 08. 2021 - 19. 11. 2021

delavnice bodo potekale na Celovški c. 172, v Ljubljani z izjemo četrte delavnice, ki bo potekala v živo preko spletne platforme ZOOM

Datum:

  • 27. avgust 2021, od 14.00 do 16.00 ure
  • 24. september 2021, od 14.00 do 16.00 ure
  • 8. oktober 2021, od 14.00 do 16.00 ure
  • 22. oktober 2021, od 14.00 do 16.00 ure
  • 19. november 2021, od 14.00 do 16.00 ure

Izvajalec: Inštitut za ekonomsko demokracijo, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

Ob podpori SPIRIT Slovenija in MGRT Institut za ekonomsko demokracijo organizira sklop petih kontinuiranih delavnic o vlogi lastništva zaposlenih kot trajnostnega modela lastništva podjetij.

Delavnice bodo potekale v živo v fizični obliki z izjemo četrte delavnice, ki bo potekala v živo preko spletne platforme ZOOM, in sicer ob petkih med 27. avgustom in 19. novembrom 2021, ob 14.00 uri:

  • 27. avgust 2021 (delavnica v živo) - Gregor Berkopec: Pravne osnove vzpostavitve ESOP modela
  • 24. september 2021 (delavnica v živo) - Tej Gonza: Osnove ESOP-a in slovenske posebnosti
  • 8. oktober 2021 (spletna delavnica) - Christopher Mackin in Kyla Alterman: Pravice in obveznosti zaposlenih ter menedžmenta, meje soodločanja
  • 22. oktober 2021 (delavnica v živo) - Aleksander Igličar: Osnove računovodskih izkazov in njihova analiza - 1. del
  • 12. november 2021 (delavnica v živo) - Aleksander Igličar: Osnove računovodskih izkazov in njihova analiza - 2. del

Podrobnejša predstavitev delavnic bo prijavljenim posredovana po e-mailu.

Ciljna skupina so lastniki podjetij, ki razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja svojim zaposlenim in potencialni nasledniki podjetij ter nasledniki, ki so podjetje že prevzeli ali odkupili.

Število udeležencev: 5-10

Zaželeno je, da se udeleženci udeležijo vseh petih delavnic.

Dodatne informacije in prijave: Leja Drofenik Štibelj, GSM: o31-340-381, e-naslov: leja.stibelj@ekonomska-demokracija.si. 

Sredstva za izvedbo delavnice/predavanja na temo prenosa lastništva preko javne agencije SPIRIT Slovenija sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.Nazaj