Spodbujanje prenosa znanja in tehnologij

Spodbujanje prenosa znanja in tehnologij

Spodbujanje prenosa znanja in tehnologij

05. 07. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 16. junija 2017 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje delovanja pisarn, ki bodo olajšale prenos znanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Do leta 2022 bo na voljo skupno šest milijonov evrov, prijave zbirajo do 17. julija 2017.

Vir in informacije: Delo, 16. 6. 2017, www.delo.si, Avtor: Silva Čeh

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 16. junija 2017 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje delovanja pisarn, ki bodo olajšale prenos znanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Do leta 2022 bo na voljo skupno šest milijonov evrov, prijave zbirajo do 17. julija 2017.

Z javnim razpisom se želi krepiti povezave in nove sinergije v inovacijskem sistemu ter sodelovanje med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom in dati podporo komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujati povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.

Prenos znanja - tretji steber

Ob izobraževanju in raziskovalni dejavnosti je prenos znanja in tehnologij tretji steber dejavnosti javnih raziskovalnih organizacij. Namen prenosa znanstvenih odkritij iz javnih raziskovalnih organizacij v podjetja, je nadaljnji razvoj in komercializacija, kar pomeni prenos v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje.

Gre za pisarne za prenos tehnologij, ki delujejo kot vmesnik v vlogi vstopne točke med javnimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji ter imajo seveda vse pomembnejšo vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja med raziskovalno in gospodarsko sfero. Te pisarne skrbijo, da se rezultati raziskav na javnih raziskovalnih organizacijah ovrednotijo, ustrezno zavarujejo s pravicami intelektualne lastnine in tržijo.

Vzpostavitev konzorcija

Eden od ciljev razpisa je tudi, da se vzpostavi konzorcij, ki bo združil pisarne javnih raziskovalnih organizacij na področju celotne Slovenije. Preko izvajanja skupnih aktivnosti konzorcija se bo izboljšalo sodelovanje znotraj javnih raziskovalnih organizacij ter sodelovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji, s ključnim ciljem spodbujanja in krepitve strateškega patentiranja ter olajšanja prehoda znanstvenih spoznanj v gospodarsko prakso in posledično pospešitve gospodarskega izkoriščanja izumov iz javnih raziskovalnih organizacij.

Ob tem se računa, da se bo tudi spodbudila strokovnost, učinkovitost, specializacija in povezovanje slovenskih pisarn. Vse to naj bi tudi prepeljalo do glavnega cilja, to je izboljšanje rezultatov trženja z javnimi raziskavami pridobljenega znanja javnih raziskovalnih organizacij z učinkom na celotno Slovenijo.

Povezovanje podjetniško-inovacijskega ekosistema

Pisarne bodo delovale na ravni celotne Slovenije in bodo nudile podporo tako raziskovalcem kot podjetjem, vse za to, da bi se dodatno pospešilo prelivanje raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo in s tem pomagalo podjetjem v Sloveniji, da postanejo inovacijsko aktivna. Omenjeni konzorcij naj bi spodbujal in krepil strateško patentiranje in olajšal prehod znanstvenih spoznanj v gospodarsko sfero z učinkom na celotno Slovenijo.

Tako se bo tudi krepil, v skladu s strategijo pametne specializacije (S4), podporni podjetniško-inovacijski ekosistem, storitve pisarn se bodo komplementarno povezovale z dejavnostmi drugih institucij inovacijskega podpornega okolja kot so tehnološki parki, inkubatorji ipd. ; vse za to, da se bo na koncu pospešeni prenos znanja v gospodarstva izražal tudi na ustvarjanju dodane vrednosti.

Sredstva po letih

Projekt se bo izvajal na območju celotne države, v letošnjem letu bo na razpolago 800 tisoč evrov, prihodnje leto 1,5 milijona evorv, leta 2019, 2020 in 2021 vsako leto po milijon evrov in leta 2020 še 700 tisoč evrov.

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. julij 2017, do 12. ure na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nazaj