Objavljeno drugo javno povabilo za izbor programov javnih del 2016

Objavljeno drugo javno povabilo za izbor programov javnih del 2016

Objavljeno drugo javno povabilo za izbor programov javnih del 2016

09. 02. 2016

Na Zavodu RS za zaposlovanje so 27. 1. 2016 objavili drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 11,4 milijona EUR za predvidenih 2.200 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Na Zavodu RS za zaposlovanje so 27. 1. 2016 objavili drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 11,4 milijona EUR za predvidenih 2.200 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Izvajajo se lahko programi na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, kulture ter drugi programi v skladu s Katalogom programov javnih del. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na podlagi drugega javnega povabila se bodo v izbrane programe na razpisanih področjih lahko vključevali dolgotrajno brezposelni ne glede na raven izobrazbe. Pričakujejo, da bodo vključitve brezposelnih na podlagi drugega povabila možne v sredini februarja.

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela izključno na območno službo, v kateri se bo program izvajal.

Javno povabilo je odprto od 1. 2. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do vključno 7. 10. 2016 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Nazaj