Oživljanje podjetništva v mestnih središčih

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v letih 2016 in 2017 v sodelovanju s PTZ GZS in Zavodom Koper Otok, ki je leta 2015 prejel posebno evropsko priznanje za spodbujanje podjetništva (European Enterprise Promotion Award) v okviru izvajanja modela TCM, spodbujala inovativne ukrepe za oživljanje slovenskih mestnih središč.

Modeli TCM oziroma managementa mestnih središč so se leta 2011 prvič začeli oblikovati tudi v Sloveniji in sicer v občinah Ljubljana, Celje in Koper. Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želita s primernimi ukrepi in podporo spodbujati proces uvajanja modela TCM po vsej Sloveniji.

Po prvem pilotnem projektu TCM, pod vodstvom GZS PTZ in nagrajenim modelom v občini Koper, se je povečal interes številnih občin, ki so oblikovale neformalno združenje, v katerem je konec leta 2017 aktivnih že 24 občin.

V letih 2016 in 2017 je model TCM uspešno uvedlo že 15 občin, ki smo jih prepoznali kot dobre prakse. Njihovi modeli so opisani v spodnji publikaciji Upravljanje mestnih središč:

Za javnost in predvsem za lažje usklajevanje ukrepov posameznih občin, smo v letu 2017 pripravili podrobno analizo ukrepov za spodbujanje podjetništva in oživljanje mestnih središč, ki jo najdete v tej publikaciji:

Evalvacija TCM 2016 in 2017

Uspešno smo zaključili z izvedbo delavnic o Upravljanju mestnih središč in uvedbi modela TCM (Town Center Management) na 15 lokacijah po celi Sloveniji.

Pripravili smo tudi kratko evalvacijo izvedenega programa, ki spodbudno kaže na dejstvo, da zanimanja za vzpostavitev TCM oz. MMS (Management mestnih središč) veliko.

Rezultati kažejo na izjemno podporo uvajanju tovrstnega načina sodelovanja, tako s strani podjetnikov in drugih deležnikov zasebnega sektorja kot s strani predstavnikov občin oziroma javnega sektorja. V večini primerov je bila na izobraževanjih-delavnicah izražena tudi politična podpora pristopu MMS na lokalni ravni, kar je nedvomno spodbuden znak.

Cilji programa v letih 2018 in 2019

Glavni cilj programa je vzpostavitev in profesionalizacija pristopa TCM na nacionalnem nivoju, za kar sta ključna povezovanje lokalnih ponudnikov (MSP) in spodbujanje sodelovanja med občinskimi upravami in lokalnimi ponudniki. Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v letu 2018 v sodelovanju z občinami, ki imajo že v celoti ali delno uveden model TCM izvedla 12 delavnic  za izmenjavo dobrih praks. Delavnice se bodo začele predvidoma v mesecu aprilu in se zaključile do meseca novembra. V vsaki statistični regiji se bo izvedla najmanj ena delavnica. Nadaljevali bomo s promocijo in usposabljanji na področju upravljanja mestnih središč.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov