Poslovni načrt

Poslovni načrt je najpomembnejši dokument, ki ga podjetnik pripravi za preverjanje vseh elementov bodočega podjetja, opredeli njegovo vizijo, poslanstvo in cilje ter podrobno opiše strategijo za njihovo uresničenje.

Dober poslovni načrt mora vsebovati naslednja poglavja:

Izčrpnost poglavij je odvisna od obsežnosti predlaganega posla, pa tudi od velikosti trga, konkurence in predvidene rasti podjetja.

Več informacij o izdelavi poslovnega načrta lahko poiščete pri:

  1. vstopnih točkah VEM
  2. subjektih inovativnega okolja
  3. institucijah, ki se ukvarjajo s pripravo poslovnega načrta.

E–poslovni načrt

Osnovne informacije o možnostih izdelave kakovostnega poslovnega načrta ter informacije o programski opremi za izdelavo poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov lahko najdete tudi na spletnih straneh Tovarne podjemov.