Vloga svetovalcev pri vstopnih točkah SPOT Svetovanje

Na vstopnih točkah SPOT Svetovenje delujejo svetovalci, ki z brezplačnim informiranjem in svetovanjem tvorijo podjetnikom prijazno podporno okolje.

Naloge svetovalca pri vstopni točki SPOT Svetovanje:

  • osnovno svetovanje, povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom,
  • izvajanje postopkov registracij preko portala e-VEM ter osnovno svetovanje v zvezi z izvajanjem postopkov registracij,
  • informiranje malih in srednjih podjetij ter potencialnih podjetnikov (pridobivanje in posredovanje ključnih uporabnih informacij za podjetnike in potencialne podjetnike, priprava odgovorov na kompleksnejša vprašanja podjetnikov in potencialnih podjetnikov, podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, izvajanje informativno-promocijskih delavnic, idr.).

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov