Podjetniški svetovalci in izvajalci usposabljanj

Podjetniški svetovalci

Podjetniški svetovalci v programu opravljajo svetovanja na naslednjih vsebinskih področjih, ob upoštevanju omejitev v zvezi z upravičenimi stroški:

  • marketing,
  • človeški viri,
  • vodenje in upravljanje podjetij,
  • skupna vlaganja,
  • internacionalizacija,
  • finance in investicije,
  • informacijsko-komunikacijske tehnologije,
  • invencije in inovacije,
  • proizvodnja, tehnologija, kakovost,
  • okolje in prostor.

JAPTI ne zagotavlja kvalitete svetovalcev, vpisanih v Katalog podjetniških svetovalcev. Pri izbiri svetovalca gre za poslovno odločitev svetovanca, ki temelji na sprejeti pisni ponudbi za svetovanje.

Izvajalci usposabljanj

Usposabljanja v okviru programa vavčerskega svetovanja izvajajo izvajalci usposabljanj, ki so izbrani na podlagi Javnega povabila za vpis izvajalcev usposabljanj v evidenco izvajalcev usposabljanj v programu (v nadaljevanju: Javno povabilo za izvajanje usposabljanj). Izvajalec usposabljanj je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano eno od dejavnosti, ki spada v področje P - Izobraževanje  (SURS: SKD 2008).

Več informacij:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov