Tehnološki parki in inkubatorji

Pomemben del slovenskega inovativnega okolja predstavljajo podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva.

Univerzitetni inkubatorji podipirajo realizacijo podjetniških idej v okviru univerz in novonastalim podjetjem omogočajo razvoj v spodbudnem okolju z zagotavljanjem ugodnejših prostorov, ter upravnih in intelektualnih storitev.

Podjetniški inkubatorji so podporne institucije, ki na določeni lokaciji omogočajo nastajanje in razvoj novih podjetij z ugodnimi pogoji najema prostorov in številnimi podpornimi storitvami za najemna podjetja.

Tehnološki parki na eni lokaciji združujejo razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih tehnološko usmerjenih podjetij. Svojim članom nudijo spodbudno okolje, lažjo izmenjavo informacij, prenos znanj in potrebno infrastrukturo.

Subjekti inovativnega okolja

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 2. 2. 2018 objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot tri faze razpisa, in sicer:

  • Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
  • Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij - »scale up« podjetij - namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

V okviru razpisa so bili izbrani naslednji izvajalci podpornih storitev SIO:

Pomurski Tehnološki Park d.o.o.

Plese 9A, 9000, Murska Sobota, spletna stran: http://p-tech.si/

 

 

IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, zavod (Tovarna podjemov)

Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000, Maribor, spletna stran: www.tovarnapodjemov.org

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod

Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, spletna stran: www.inkubator-postojna.si

 

INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana

Kraška ulica 2, 6210 Sežana, spletna stran: https://inkubator.si/

 

 

Inkubator GEA College, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, spletna stran: https://gea-college.si/inkubator-gea-college/

 

 

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o.

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, spletna stran: www.tp-lj.si

 

 

RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.

Meža 10, 2370 Dravograd, spletna stran: www.mpik-koroska.si

 

 

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.

Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina, spletna stran: www.inkubator-rs.si

Podjetniški inkubator Kočevje

Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, spletna stran: www.inkubator-kocevje.si

INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE, d.o.o.

Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje, spletna stran: www.inkubatorsr.si

 

 

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o.

Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, spletna stran: www.mra.si/sio-mra-2018-19.html

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, spletna stran: http://tehnologije.ijs.si/?page_id=5484

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, spletna stran: www.rc-nm.si/podjetniski-inkubator/

 

 

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, spletna stran: https://inkubator-belakrajina.si/

LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR, d.o.o.

Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, spletna stran: https://lui.si/

 

 

SAŠA INKUBATOR, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, spletna stran: www.sasainkubator.si

 

 

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

Ferrarska ulica 8, 6000, Koper - Capodistria, spletna stran: www.uip.si

 

 

Primorski tehnološki park d.o.o.

Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici, spletna stran: www.primorski-tp.si

 

 

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov