Tehnološki parki in inkubatorji

Pomemben del slovenskega inovativnega okolja predstavljajo podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva.

Univerzitetni inkubatorji podipirajo realizacijo podjetniških idej v okviru univerz in novonastalim podjetjem omogočajo razvoj v spodbudnem okolju z zagotavljanjem ugodnejših prostorov, ter upravnih in intelektualnih storitev.

Podjetniški inkubatorji so podporne institucije, ki na določeni lokaciji omogočajo nastajanje in razvoj novih podjetij z ugodnimi pogoji najema prostorov in številnimi podpornimi storitvami za najemna podjetja.

Tehnološki parki na eni lokaciji združujejo razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih tehnološko usmerjenih podjetij. Svojim članom nudijo spodbudno okolje, lažjo izmenjavo informacij, prenos znanj in potrebno infrastrukturo.

Več informacij:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov