Pisarne za prenos tehnologij

SPIRIT Slovenija podpira dejavnost prenosa tehnologij, tehnološkega razvoja in inovativnosti javno raziskovalnih organizacij (JRO - javni raziskovalni in visokošolski zavodi), z namenom prenosa znanja in tehnologij v gospodarstvo.

Aktivnosti pisarn za prenos tehnologij:

  • Postopki pred prevzemom intelektualne lastnine na matični JRO;npr. prijava izuma/pripravi osnutka patentne prijave
  • Postopki ščitenja intelektualne lastnine npr. izpeljava postopkov zaščite s pomočjo patentnih zastopnikov, priprava pogodb z določbami glede lastništva ter trženja, ocenjevanje tržnega potenciala, ocenjevanje smiselnosti zaščite IL, začetno financiranje patentnih prijav,
  • Postopki trženja intelektualne lastnine npr. ocenjevanje tržnega know-howa, priprava tehnoloških ponudb, pasivno trženje - oglaševanje v primernih bazah, aktivno trženje tehnoloških ponudb – sejmi/konference/obiski podjetij, aktivno iskanje s pomočjo patentnih baz in tržnih podatkov, priprava sporazumov
  • Spremljevalne aktivnosti npr. spremljanje in evidentiranje dejavnosti prenosa tehnologij, nudenje informacij o virih financiranja, nudenje informacij v zvezi z razpisi in pomoč ko gre za sodelovanje raziskovalne skupine z gospodarskim subjektom, izobraževanja s področja prenosa tehnologij na JRO, promocija prenosa tehnologij, promocija dejavnosti konzorcija
  • Ustanavljanje odcepljenih podjetij (spin off in spi out podjetij) npr. priprava dokumentacije za odobritev odcepljenega podjetja na matičnem JRO, oblikovanje ekipe, izdelava poslovnega načrta, pridobivanje VC in razpisnih sredstev

Seznam pisarn za prenos tehnologij:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov