Evidenca subjektov inovativnega okolja

OBVESTILO

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D) je bil dne, 2. 6. 2017 objavljen v Uradnem listu in začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem uveljavitve zakona preneha veljati Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08). SPIRIT Slovenija, javna agencija v prihodnje ne bo vodila uradne evidence subjektov inovativnega okolja, posledično se tudi ne bo izvajal postopek javnega poziva k vpisu oziroma podaljšanju vpisa v evidenco. S spremembo zakona se ne posega v pravice že vpisanih subjektov. Skladno s prehodno določbo v sprejetem zakonu, subjekti, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v evidenci A in v evidenci B subjektov inovativnega okolja, ostanejo vpisani do datuma izteka vpisa.

Evidenca subjektov inovativnega okolja A na dan 25. 10. 2016

FIRMA SEDEŽ DRUŽBE VRSTA SUBJEKTA INOVATIVNEGA OKOLJA DATUM VPISA V SODNI REGISTER DATUM VPISA V EVIDENCO DATUM IZTEKA VPISA ODGOVORNA OSEBA SUBJEKTA KONTAKTNI PODATKI
Primorski tehnološki park d.o.o. Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici tehnološki park 24.2.2000 29.10.2014 28.10.2018 Tanja Kožuh, direktorica ptp@primorski-tp.si
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana tehnološki park 25.9.1995 8.7.2016 7.7.2018 Iztok Lesjak, direktor info@tp-lj.si

 

   
INKUBATOR d.o.o. Sežana Kraška ulica 2, 6210 Sežana podjetniški inkubator 3.3.1992 29.10.2014 28.10.2016 Denis Čermelj, direktor info@inkubator.si
RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. Meža 10, 2370 Dravograd podjetniški inkubator 17.12.2001 6.10.2015 5.10.2017 Karmen Sonjak, direktorica info@rra-koroska.si
Pomurski tehnološki park d.o.o. Plese 9A, 9000 Murska Sobota podjetniški inkubator 24.3.2003 3.7.2016 2.7.2018 Marko Močnik, direktor info@p-tech.si
Razvojni center Novo mesto d.o.o.  Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto podjetniški inkubator 19.11.1997 6.10.2015 5.10.2017 Franci Bratkovič, direktor info@inkubator-nm.si
Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologijie d.o.o.   Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj podjetniški inkubator 8.4.2011 3.7.2016 2.7.2018 Roman Kužnar, direktor info@rcikt.com
Regionalni center za razvoj d.o.o. Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi podjetniški inkubator 6.1.1997 14.11.2014 13.11.2018 Sergej Garantini, direktor info@rcr-zasavje.si
SAŠA inkubator d.o.o. Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje podjetniški inkubator 12.10.2007 14.11.2014 13.11.2018 Karla Sitar, direktorica info@sasa-inkubator.si
Štajerski tehnološki park d.o.o. Pesnica pri Mariboru 20A, 2211 Pesnica pri Mariboru podjetniški inkubator 4.11.1994 29.10.2014 31.12.2016 Mihael Leskovar, direktor info@stp.si

 

   
IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor univerzitetni inkubator 5.4.2001 29.10.2014 28.10.2018 Matej Rus, direktor  info@tovarnapodjemov.org
Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana univerzitetni inkubator 16.6.2004 19.6.2016 18.6.2018 Lidija Honzak, direktorica  info@lui.si
UIP, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. Ferrarska ulica 8, 6000 Koper univerzitetni inkubator 17.1.2005 19.6.2016 18.6.2018 Dorijan Maršič, direktor   info@uip.si

Evidenca subjektov inovativnega okolja B na dan 25. 10. 2016

 FIRMA SEDEŽ DRUŽBE VRSTA SUBJEKTA INOVATIVNEGA OKOLJA DATUM VPISA V SODNI REGISTER  DATUM VPISA V EVIDENCO  DATUM IZTEKA VPISA ODGOVORNA OSEBA SUBJEKTA KONTAKTNI PODATKI
Inkubator Savinjske regije d.o.o. Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje podjetniški inkubator 30.10.2013 6.10.2015 5.10.2017 Saša Lavrič, direktorica info@inkubatorsr.si
Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o. Vrazova ulica 9, 2270 Ormož podjetniški inkubator 22.8.2011 19.6.2016 18.6.2018 Zlatko Zadravec, direktor jara@siol.net
Podjetniški inkubator Kočevje Trata XIV 6, 1330 Kočevje podjetniški inkubator 23.9.2008 6.10.2015 5.10.2017 Marko Stijepić, direktor info@zavod-pik.si
Podjetniški inkubator Kostel  Petrina 11, 1336 Kostel podjetniški inkubator 13.2.2015 6.10.2015 5.10.2017 Iztok Pantar, v.d.direktor info@inkubator-kostel.si
Univerzitetni inkubator Savinjske regije Kidričeva ulica 25, 3000 Celje podjetniški inkubator 21.7.2004 6.10.2015 5.10.2017 Peter Puhan, direktor info@inkubator-celje.si
Zavod Znanje Postojna Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna podjetniški inkubator 30.9.1976 6.10.2015 5.10.2017 Vladimira Krese, direktorica  inkubator@zavod-znanje.si

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov