Zagon - ustanovitev podjetja

Pred pričetkom podjetniške poti se mnogi sprašujete, ali ustanoviti d.o.o. (družbo z omejeno odgovornostjo) ali s.p. (samostojni podjetnik).

Razlogov za odločitev je veliko, zato so v spodnji razpredelnici navedene osnovne razlike med s.p. in d.o.o. 

Osnovne razlike med s.p. in d.o.o.

 

S.P.

D.O.O.

Osebna odgovornost

DA (odgovarjate z vsem osebnim premoženjem)

NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)

Osnovni kapital

Ni potreben

7.500 EUR (lahko v denarju, v sredstvih ali kombinirano)

Ustanovitveni stroški

Brezplačno

Enostavni postopek: brezplačno

Zahtevni postopek: pri notarju po notarski tarifi

Obdavčitev dobička

Progresivna lestvica do 50%

17% (davek od dohodkov
pravnih oseb - vedno enaka stopnja)

Vodenje poslovnih knjig

- normirani odhodki (25 %) ali
- enostavno knjigovodstvo ali
- dvostavno knjigovodstvo

- dvostavno knjigovodstvo

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je predvsem višina pričakovanega dobička, saj so stopnje obdavčitve dobička za s.p.in gospodarsko družbo zelo različne.

Pomembno je tudi, koliko odgovornosti je posameznik pripravljen nositi, saj je s.p.absolutno odgovoren in odgovarja z vsem svojim premoženjem, medtem ko družbenik v gospodarski družbi odgovarja le z vloženim kapitalom.

Vedeti je potrebno tudi, da samostojni podjetnik lahko razpolaga s prisluženim denarjem povsem prosto, kar pa ne velja za družbenika v gospodarski družbi, saj prisluženi denar ni njegov, temveč je to denar podjetja. V primeru, da si ga družbenik izplača v žep, je ta denar dvakrat obdavčen. Prvič kot dobiček (17%), nato pa še kot dobiček, ki je izplačan lastniku v žep (25%).

Letna dohodninska lestvica 2014

nad

do

 dohod.

 

 

 

8.021,34

16% 

 

8.021,34

18.960,28

1.283,41

+ 27% nad 8.021,34

 

18.960,28

70.907,20

4.236,92

+ 41% nad 18.960,28

 

70.907,20

 

25.535,16

+50 % nad 70.907,20

Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani si družbenik v gospodarskih družbah  svojo plačo izplačuje, zato mu le-ta predstavlja strošek.

Vir: vstopna točka VEM – Data d.o.o.

Več informacij:

- (Samostojni) podjetnik

- Ustanovitev s.p.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov