Storitve za podjetja v tujini

Agencija SPIRIT Slovenija izvaja storitve na področju internacionalizacije, ki olajšajo slovenskim podjetjem vstop na tuje trge. 

Za podjetja, ki želite vstopiti na tuj trg ali razširiti svoj izvoz, izvajamo izobraževanje za mednarodno poslovanje, s katerim lahko pripravite odlično poslovno in izvozno strategijo ter izvozni načrt.

Več informacij o izobraževanju za mednarodno poslovanje.

Ker je predstavitev podjetja v tujini pomembna in stroškovno zahtevna, SPIRIT Slovenija podjetjem pri tem pomaga s sofinanicirajem skupinskih sejemskih nastopov v tujini in organiziranjem gospodarskih delegacij na tuje trge.

Sejemske predstavitve omogočajo podjetjem dostop do novih informacij o tujih trgih, poslovnih priložnosti in možnosti neposrednega razgovora s potencialnimi poslovnimi partnerji. Omogočajo tudi uvajanje izdelka oz. inovacij, prenos tehnologij in znanja ter pregled novosti in tuje konkurence.

Če se tudi vi odločite za predstavitev na sejmu, si za lažjo odločitev o primernem sejmu oglejte bazo sejmov, kjer so na voljo informacije o lokaciji, terminu, organizatorju sejma, razstavnih površinah, številu razstavljavcev in obiskovalcev ter področjih, ki jih posamezni sejem pokriva.

Gospodarske delegacije pomagajo podjetjem pri pridobivanju neposrednih poslovnih kontaktov v tujini in znižujejo stroške, ki jih morajo podjetja vložiti v pridobivanje informacij o tujih trgih na samem začetku (raziskava trga, zbiranje informacij, poslovne poti ipd), ob tem pa nimajo nikakršnega zagotovila, da bodo ti stroški kasneje povrnjeni. 

Pri prodoru na tuje trge vam lahko pomagajo tudi:

- ekonomski svetovalci na diplomatsko konzularnih predstavništvih Ministrstva RS za zunanje zadeve, ki podjetjem pomagajo pri:

  • zmanjševanju poslovnih tveganj podjetij pri vstopu na tuje trge s celovitimi informacijami,
  • navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, dobavitelji in podizvajalci,
  • ustanavljanju podjetij, podružnic.

Več informacij o storitvah ekonomskih svetovalcev in njihovi kontakti

- slovenski poslovni klubi v tujini

Agencija SPIRIT Slovenija sofinancira delovanje slovenskih poslovnih klubov, ki podjetjem pomagajo z informacijami ter pri vzpostavitvi stikov s podjetji, ki delujejo v državi, kjer je sedež poslovnega kluba, in jih zanima sodelovanje s Slovenijo.

Pri slovenskih poslovnih klubih je mogoče pridobiti:

  • informacije o poslovnih priložnostih in okolju
  • identifikacijo poslovnih partnerjev
  • pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj, gospodarskih delegacij, promocijskih nastopov ...

Več informacij o slovenskih poslovnih klubih v tujini

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov