Širitev podjetja na tuja tržišča

Za uspešno širitev na tuja tržišča so potrebna tako strokovna in specifična znanja kot tudi znanja s področja obvladovanja poslovnih funkcij podjetja. Ravno s slednjimi imajo mala in srednje velika podjetja največ težav. Pogosto se soočajo z omejenim dostopom do različnih virov (predvsem kadrovskih in finančnih) in preverjanjem potrebnih podatkov.

Za uspešno izvedbo internacionalizacije, kot celostno, strateško naravnanega projekta in ne le občasnega posla s tujino, mora biti podjetje predvsem v fazi ustrezno velike rasti ali v fazi zrelosti.

Pri tem ne smemo pozabiti, da mora podjetje biti tudi prepoznavno ter uveljavljeno na domačem trgu, da mora imeti realne možnosti za dostop do prej omenjenih virov in jasno prepoznano priložnost na tujem trgu.

Dejavnikov, ki vodijo podjetja v internacionalizacijo poslovanja je veliko. Če omenimo le nekatere, velja izpostaviti nasičenost domačega trga, zaostreno konkurenco in gospodarske spremembe. Ti dejavniki so ponavadi pogojeni z velikostjo podjetja, kvaliteto poslovanja, doseganjem določenih poslovnih rezultatov in ustvarjanjem zadostne dodane vrednosti ter dobička.

Na kakšen način bo podjetje izvedlo internacionalizacijo je odvisno predvsem od njegovih realnih zmožnosti, strateške usmerjenosti, zastavljenih ciljev in opravljanja določene dejavnosti. Projekt internacionalizacije mora biti skrbno načrtovan in podkrepljen z analizami, saj v primeru slabe izvedbe takega projekta lahko podjetje zaide v resne težave.

Vsebina povzeta po: M. Rajter. Internacionalizacija poslovanja malih in srednje velikih podjetij. Priložnost, izziv ali nujna poslovna. Revija Obrtnik št. 01/2008.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov