Trženje podjetja

Trženje je eden najpomembnejših procesov v podjetju, saj je od uspešnosti trženja v največji meri odvisen tudi uspeh podjetja. Zato je pomembno, da pripravimo ustrezen načrt trženja, kjer analiziramo trenutno trženjsko stanje podjetja, opredelimo trženjske cilje in aktivnosti, ki so potrebne za dosego teh ciljev ter kako bomo spremljali izvajanje trženjskega načrta.

V nadaljevanju je podan proces načrtovanja trženja, ki je zaradi preprostosti in prilagodljivosti primeren tudi za manjša podjetja. Sestavljen je iz 4 korakov:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov