Rast podjetja in trženje

Rast podjetja pomeni kvantitativno večanje obsega podjetja oz. povečevanje velikosti podjetja. Za rast  mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

V splošnem ločimo dve strategiji rasti:

  1. Strategija notranje rasti: to je organska rast podjetja z investiranjem v razvijanje posameznih poslovnih funkcij obstoječe organizacije
  2. Strategija zunanje rasti: rast z ekonomskim povezovanjem in združevanjem z drugimi podjetji; ali kot dolgoročno sodelovanje, skupno vlaganje, priključitve idr.

Pri izboru trgov in ponudbe izdelkov pa si lahko pomagamo z Ansoffovo matriko rasti, ki razlikuje 4 strategije:

- strategijo prodora na trg (povečanje tržnega deleža na istem trgu z istim izdelkom/storitvijo,ki ga dosežemo z intenzivnejšim trženjem in prevzemom kupcev od konkurentov)

- strategija razvoja trga (povečanje prodaje na novem trgu z istim izdelkom)

- strategija razvoja izdelka/storitve (povečanje tržnega deleža na istem trgu z novim izdelkom/storitvijo)

- strategija diverzifikacije (prodor na nove trge z novimi izdelki/storitvami)

Najpogosteje se podjetja odločajo za strategijo prodora na trg, redkeje pa tvegajo z diverzifikacijo izdelkov/storitev in trgov.

Pomemben del strategije rasti predstavlja trženje. Trženju je potrebno posvetiti posebno pozornost že ob načrtovanju podjetniške poti, izdelkov ali storitev, ki jih želimo ponuditi trgu.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov