Javno povabilo - »Vključitev podjetnikov, ki se pripravljajo na predajo oz. prodajo podjetja, ali so bodisi prevzeli podjetje ali ga bodisi odkupili, v podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij«

28. 02. 2020

Objavljeno: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 28. 2. 2020, www.spiritslovenia.si

Cilj javnega povabila: Cilj  povabila je s pomočjo podpornih institucij na področju spodbujanja podjetništva (v nadaljevanju: deležniki) ustvariti okolje za oblikovanje manjših podjetniških mrež podjetnikov, ki so lastniki podjetij in razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja in potencialnih naslednikov podjetij ter naslednikov oz. podjetnikom, ki so podjetje že prevzeli ali odkupili podjetij (v nadaljevanju: lastniki in nasledniki podjetij) z namenom izmenjave izkušenj med podjetniki, pomoči pri ovirah na poti rasti in razvoja ter pozicioniranja podjetij na trgu.

SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju: naročnik) pričakuje, da bodo podporne institucije s področja podjetništva pri izvedbi predmeta povabila v okviru kontinuiranih delavnic ustvarila podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij  z namenom medsebojne podpore pri re-pozicioniranju podjetij v poslovnem okolju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Prijavite se lahko najkasneje do petka, 12. 3. 2020, do 12. ure.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.Nazaj