Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

29. 01. 2020

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 24. 1. 2020, www.spiritslovenia.si

Namen povabila: Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov za podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja. Programi subjektov inovativnega okolja (SIO) so sofinancirani z Javnim razpisom za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 - 2022.

Cilj povabila: Cilj povabila je objava javnega seznama preverjenih mentorjev in strokovnjakov, ki bodo glede na potrebe startup in scaleup podjetij preko SIO povabljeni k sodelovanju.

SIO pri delu s startup in scaleup podjetji zagotavlja podporo tudi z mentoriranjem in zagotavljanjem pomoči preko različnih strokovnjakov v različnih fazah razvoja podjetij:

  • Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
  • Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up«  podjetij - namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Ciljne skupine: Ciljne skupine, ki lahko koristijo storitve zunanjega mentoriranja in svetovanja v okviru javnega razpisa, so nova in obstoječa inovativna startup podjetja ter hitro rastoča podjetja s potencialom hitre rasti - scaleup podjetja:

Storitve mentoriranja: Storitve mentoriranja se izvajajo v obliki poglobljenega individualnega dela s predstavniki ciljnih skupin, v trajanju 20-70 ur v obdobju najmanj 3 mesecev, s strani enega mentorja. Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika /podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja.

Storitve strokovnega svetovanja: Storitve strokovnega svetovanja se izvajajo v primeru, da podjetja potrebujejo ekspertna znanja na posameznih področjih, lahko SIO k sodelovanju povabi ustrezno usposobljene (domače ali tuje) strokovnjake. Strošek se uveljavlja na podlagi dejanske višine stroška, po načelih dobrega gospodarja.

SIO na podlagi pogovora s podjetjem dodeli ustreznega mentorja ali strokovnjaka in z njim sklene sporazum oz. pogodbo, v kateri definira obseg in področje dela ter pogodbeno vrednost. Pri tem upošteva določbe in omejitve, ki so podrobneje določene z javnim razpisom. SIO dodeljuje le preverjene mentorje in strokovnjake, ki so vpisani v evidenco SPIRIT. Za podjetja, ki so prejemniki storitev mentoriranja ali strokovnega svetovanja, ima vrednost storitve naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de minimis«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Rok: Javno povabilo je odprto do preklica. Mentorji in strokovnjaki se v evidenco vpišejo z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca, objavljenega na spletni strani: www.spiritslovenia.si/evidence.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo elektronski naslov: mentorji@spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Povabilo je objavljeno na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico do spremembe javnega povabila. Spremembe bodo objavljene na spletni strani agencije, vpisani mentorji in strokovnjaki pa bodo o morebitnih spremembah obveščeni po elektronski pošti.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.Nazaj