Javni razpisi in javni pozivi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec 2019

28. 08. 2019

 

 

Objavljeno: Občina Bovec, 1. 8. 2019, https://obcina.bovec.si

Predmet razpisa: Občini Bovec razpisuje javne razpise in javne pozive za naslednje ukrepe:

  • 2.1 nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • 2.2 nakup, graditev, adaptacijo poslovnih prostorov,
  • 2.3 nakup opreme - osnovnih sredstev,
  • 2.4 stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje),
  • 2.5 svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj

Vrednost razpisa: Višina sredstev za te ukrepe v letu 2019 je 10.000,00 EUR. 

Razpisnik: Občina Bovec

Rok: Vloge z zahtevano dokumentacijo se zbira septembra in oktobra do zadnjega delovnega dne v mesecu do 12.00, prvič do 30. 9. 2019 do 12.00, drugič pa do 30. 10. 2019 do 12.00.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec ter na občinski spletni strani: https://obcina.bovec.si/razpisi/17951/.

Več: Več o javnih razpisih in javnih pozivih najdete tukaj.Nazaj