Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja podjetij na območju občine Beltinci za leto 2019

14. 06. 2019

Objavljeno: Občina Beltinci, 14. 6. 2019, www.beltinci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona in razvoja podjetij na območju Občine Beltinci v letu 2019.

Namen razpisa: Namen ukrepa je zagotavljanje podpornega in poslovnega okolja pod ugodnejšimi pogoji in s teni spodbujanje posameznih podjetij, da svoje proizvodne in poslovne dejavnosti načrtujejo na območju Občine Beltinci.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje zagona in razvoja podjetij na območju Občine Beltinci v letu 2019 znaša 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Beltinci

Rok: Rok za oddajo vloge je 5. 7. 2019, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro ter 12. in 14. uro, Kontaktna oseba: Tatjana Trstenjak, Tel: (02) 541 35 41, e-naslov: tajana.trstenjak@beltinci.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci in na spletni strani Občine Beltinci: www.beltinci.si (zavihek OBVESTILA IN OBJAVE).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj