Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti - Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 (JR PMSNS - ANS UKREP 1/1-2020)

17. 06. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 85, Datum: 12. 6. 2020, Stran: 1226

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov, so:

Na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:

  • v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
  • v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
  • v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
  • v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
  • v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2020 znaša 350.000,00 EUR.

Razpisnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Rok: Rok za prispetje vloge je 30. 6. 2020.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.muravidek.si in www.muravidek.re.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj