Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2020 - spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

06. 03. 2020

Objavljeno: Občina Cerknica, 6. 3. 2020, www.cerknica.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica, in sicer ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Namen razpisa: Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • podjetja, ki imajo sedež v občini Cerknica ali investirajo na območju občine Cerknica (upravičenci, ki nimajo sedeža na območju občine Cerknica, morajo imeti na tem območju poslovno enoto, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti);
  • fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in priložile k zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe;
  • brezposelne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Cerknica; dejavnost, ki jo želijo registrirati mora predstavljati njihov edini in glavni poklic.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina proračunskih sredstev, namenjena za izvedbo javnega razpisa je 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Cerknica

Rok: Rok za oddajo vloge je 6. 4. 2020.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Jasni Zalar, Tel: (01) 709 06 34, e-naslov: jasna.zalar@cerknica.si ali osebno na Občini Cerknica.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, in sicer v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj