Javni razpis za sofinanciranje ukrepov pospeševanja razvoja podjetništva v občini Duplek za leto 2019

25. 07. 2019

Objavljeno: Občina Duplek, 3. 7. 2019, www.duplek.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Duplek, in sicer za ukrepa:

a) spodbujanje samozaposlovanja in

b) naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti pod točko a, ter spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti po točko b.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina proračunskih sredstev, namenjena za izvedbo javnega razpisa je 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Duplek

Rok: Rok za oddajo vloge je 29. 11. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko dobite pri Mileni Ropoša, Tel: (02) 684 09 19, e-pošta: milena.roposa@duplek.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Duplek: www.duplek.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek, in sicer v času uradnih ur. 

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj