Javni razpis za sofinanciranje obresti podjetniških kreditov za leto 2019 na območju Primorsko-notranjske regije

06. 06. 2019

Objavljeno: RRA Zeleni kras d.o.o., 6. 6. 2019, www.rra-zk.si

Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov

Predmet razpisa: RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi letos v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov za leto 2019 na območju Primorsko-notranjske regije.

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1.10.2018 do 30.9.2019.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo po zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu in prihajajo iz: Občine Bloke, Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.

Vrednost razpisa: Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2019 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Zap. št.

Občina, kjer ima podjetje sedež (domicil)

Sredstva v EUR

1.

Bloke

5.000,00

2.

Cerknica

9.600,00

3.

Ilirska Bistrica

5.000,00

4.

Loška dolina

5.000,00

5.

Pivka

2.000,00

6.

Postojna

12.000,00

Skupaj

 

38.600,00

Razpisnik: RRA Zeleni kras d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vloge je 18. 10. 2019.

Dodatne informacije: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka, Kontaktna oseba: Živa Ložar, e-naslov: ziva@rra-zk.si, Tel: (05) 721 22 40.

Razpisna dokumentacija: Celotno povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu: www.rra-zk.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj