Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

19. 11. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 8. 11. 2019, Stran: 2243

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije - vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
  2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Slovenije z matično domovino,
  3. delovanje in povezovanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja ali na drugih področjih.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in rednega delovanja, ki je že prijavljeno na Javni razpis za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu ali Javni razpis za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu, ki sta bila v Uradnem listu RS, št. 59/19 objavljena dne 4. 10. 2019.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev znaša 300.000 EUR.

Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok: Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela na Urad do vključno 25. 11. 2019 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, Tel: (01) 230-80-00, Faks: (01) 230-80-17 oziroma po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/javne-objave-urada-vlade-republike-slovenije-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: (01) 230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj